Předseda ČSSD Jan Hamáček navrhuje ulevit zaměstnancům s nižšími příjmy a nepřidávat bohatým

27. října 2020

Sociální demokracie podporuje dlouhodobě zrušení superhrubé mzdy, aby zůstalo v peněženkách více peněz především lidem s nižšími příjmy. Nedává však smysl v této době snižovat daně bohatým a dál rozevírat příjmové nůžky a prohlubovat rozdíly ve společnosti. K tomu by vedl návrh premiéra Andreje Babiše na zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazby daně z příjmu 15 a 23 procent s dopadem 70-90 miliard Kč na státní rozpočet. Ministerstvo financí navíc dosud nepředložilo návrh, jak tento výpadek nahradit.

Předseda ČSSD Jan Hamáček proto předloží dva pozměňovací návrhy, které pomohou jako návrhy premiéra lidem s nižšími a středními příjmy, ale nebudou zbytečným dárkem pro ty s vysokými příjmy:
1) zvýšení slevy na poplatníka na 27 240 Kč. Dlouhodobě se zvyšují příjmy, ale sleva zůstávala roky stejná, takže přestala plnit funkci “tlumiče” tvrdosti daní pro nízkopříjmové skupiny. Návrh počítá se zvýšením o 2400 Kč, což znamená dopad do rozpočtu cca. 10 mld. korun (každé další případné zvýšení o 1200 Kč by znamenalo 5 mld. Kč).
2) Dvě sazby daně z příjmu, 19 a 23 % budou citelný bonus pro zaměstnance. Návrh je navíc zcela v souladu s vládním programovým prohlášením, které slibuje zrušení superhrubé mzdy u daně z příjmů fyzických osob a zavedení nové snížené sazby 19 % a 23 % z hrubé mzdy. Dopad do příjmů veřejných rozpočtů je odhadován na cca 15 mld. Kč, z toho 10 mld. Kč do státního, 1,5 mld. Kč do rozpočtu krajů a na rozpočty obcí 3,5 mld. Kč.

Zrušení superhrubé mzdy však pomůže zaměstnancům, protože jim zbyde více peněz, druhotným jevem tak bude i zvýšení spotřeby a pozitivní vliv na ekonomiku.

Návrhy předsedy ČSSD jsou rozpočtově odpovědné, neohrozí veřejné finance, aby bylo na zdravotnictví, školství, důchody nebo integrovaný záchranný systém. Znamenají dopad na státní rozpočet 25 mld. Kč, třetina oproti návrhu premiéra, a pomocí nízkopříjmovým zaměstnancům podporují spotřebu a tím i ekonomiku.

Návrh premiéra znamená desítky miliard Kč pro bohaté, kteří však mají tendenci peníze navíc šetřit, takže nelze čekat pozitivní efekt pro hospodářství.

Blogy