ČSSD považuje za jednu z klíčových priorit ochranu životního prostředí. Jak to vidí nová vláda?

16. ledna 2022

Oceňujeme, že vláda chce pokračovat v tlaku na ochranu a zadržování vody. Vláda naopak zcela rezignovala na obnovu lesů. Potřebujeme odolné lesy. To musí být naprostou prioritou.

Považujeme za jednu ze svých klíčových priorit ochranu životního prostředí a české krajiny. Chceme vytvářet nejen podmínky pro zvládnutí dopadů klimatické změny, ale především chceme mít prostředí, které přispěje k zdravému a spokojenému životu občanů naší země. V této souvislosti vítáme důraz vládního prohlášení na ochranu a zadržování vody. Jednou z klíčových priorit dlouhodobě je zakotvení ochrany vody v Ústavě a proto jednoznačně podporujeme závazek vlády předložit příslušný návrh v tomto volebním období.

Vláda naopak zcela opomíjí ochranu podzemních vod. To je velké selhání!

Adaptace na klimatickou změnu bude vyžadovat větší pozornost naší krajině, ale také klimatu v našich obcích a městech. Podpora modrozelené infrastruktury je jistě dobrým krokem. Stejně jako omezení degradace půdy. Nicméně nám zcela chybí téma obnovy českých lesů. Prioritou ČSSD jsou odolné lesy. Jako málo ambiciózní vnímáme opatření k předcházení klimatickým změnám. Postrádáme například pozornost tématu zvýšení schopnosti krajiny absorbovat a ukládat uhlík z atmosféry. Chybí nám také větší role komunit při ochraně životního prostředí a krajiny prostřednictvím místních ekonomik a udržitelného zemědělství.

Vítáme podporu přechodu na oběhové hospodářství, zejména podporu druhotného využití odpadu a recyklace. Nicméně postrádáme jasné závazky v oblasti prevence vzniku odpadů, což by měla být jasná priorita. Podporujeme možnost zavedení vratných obalů, ale pouhé zvážení v programovém prohlášení je z našeho pohledu naprosto neambiciózní.

Sociální demokracie podporuje vyhlášení nových národních parků Křivoklátsko a Soutok Moravy a Dyje. Vyzýváme vládu, aby mimo to zvážila rozšíření NP Krkonoše o Jizerské hory podle původních plánů z 20. let minulého století a zajistila tak ucelenou ochranu unikátního a propojeného území.

V neposlední řadě nám v programovém prohlášení vlády chybí jednoznačné závazky v oblasti změny legislativy. ČSSD podporuje přijetí zákona o ekologické újmě jako nástroje vymáhání odpovědnosti za ekologickou zátěž. Vláda by se podle nás měla jasně přihlásit k principu „do-no-significant-harm“, tj. princip významně nepoškozovat životní prostředí při svém rozhodování a přípravě nové legislativy.

Blogy