Poslanci sociální demokracie budou prosazovat více peněz pro oblast sociálních služeb a dopravy

15. prosince 2017

Poslanecká sněmovna se dnes bude ve druhém čtení zabývat návrhem státního rozpočtu na rok 2018. Sociální demokracie připravila několik pozměňovacích návrhů, které předloží. Především se jedná o navýšení financí do oblasti sociálních služeb a dopravy.

ČSSD bude při projednávání rozpočtu sněmovnou prosazovat posílení finančních prostředků na sociální služby o 3,5 miliardy korun. Peníze by měly směřovat především do zvýšení platů pracovníků v sociálních službách. Současná praxe totiž bohužel ukazuje, že právě nízká úroveň odměňování pracovníků v přímé péči a nejistota financování sociálních služeb vede k vysoké fluktuaci pracovníků.

Základní cílem sociální demokracie je, aby i v roce 2018 byly zajištěny kvalitní a dostupné sociální služby. Pokud by v příštím roce nedošlo k růstu platů pracovníků v sociálních službách, hrozila by vyšší fluktuace a tím pádem i nedostatečné zajištění těchto služeb," uvedl předseda poslaneckého klubu Jan Chvojka.

"Je potřeba mít na mysli skutečnost, že pod strohým termínem systém sociální péče se skrývají především tisíce lidí. Profesionálů, kteří každodenně vykonávají odbornou a náročnou péči, musí intenzivně pracovat na svém osobním rozvoji, přičemž se jim sice v posledních letech dostává vyšší prestiže ve společnosti, nicméně pracují za naprosto neadekvátní mzdu. Ztrátu těchto profesionálů si náš stát prostě nemůže dovolit,'' uvedl místopředseda rozpočtového výboru Roman Onderka

Pozměňovací návrhy představil také první místopředseda Poslaneckého klubu ČSSD Jan Birke. Díky jeho návrhům by na opravu silnic II. a III. třídy v příštím roce mělo jít o tři miliardy korun více.

ČSSD v minulých letech prosazovala navyšování rozpočtů na opravy silnic nižších tříd. Proto jsme byli velmi znepokojeni tím, že by na tuto oblast mělo jít jen necelých 170 milionů korun. Pokud bychom na toto přistoupili, budeme si zahrávat nejen s dalším ekonomickým rozvojem naší země, ale i životy lidí, kteří silnice využívají," uvádí ke svému návrhu poslanec Jan Birke.

Blogy