Podoba unijního rozpočtu v roce 2018: jen zaměstnanost a růst nestačí

7. března 2017

Europoslanci pracující na rozpočtu Evropské unie schválili pokyny upravující jeho budoucí podobu. Unie tak musí brát v potaz zaměstnanost, bezpečí, ale i ochranu zdraví a životního prostředí. Zejména zahrnutí posledních dvou témat je úspěchem europoslance Pavla Poce.

Vyjednávání o podobě příštího unijního rozpočtu mohou pomalu začít. Oficiální zelenou jim dal Výbor pro rozpočet Evropského parlamentu, který schválil obecné pokyny pro přípravu rozpočtu pro rok 2018.

„Návrh zprávy byl vytvořen rumunským europoslancem Muresanem ze skupiny křesťanských demokratů. Zdaleka však obsahově nevyhovoval současným potřebám, a to, přestože zmiňoval důležitost tvorby pracovních míst, vědy, malé a střední podniky, či řešení migrace a bezpečnosti,“ komentuje hlasování zahrnující až 272 pozměňovacích návrhů europoslanec Pavel Poc.

Pocovi se podařilo do zprávy prosadit několik zásadních návrhů žádajících rozpočet ve znamení udržitelnosti, ochrany biodiverzity a boje proti změně klimatu. „Evropská unie svým podpisem Strategického plánu pro ochranu biodiverzity Organizace spojených národů a Pařížské dohody přijala jasný finanční závazek, je proto nemyslitelné, abychom přihlíželi snižování výdajů či nerespektování daných výdajových prahů,“ říká Pavel Poc. Díky jeho dalším pozměňovacím návrhům na poli zemědělské politiky nyní zpráva požaduje i zajištění bezpečných a kvalitních potravin.

Ačkoliv pokyny neobsahují detailní čísla ani přesné rozpočtové položky, jsou po plenárním schválení důležitým dokumentem, kterým se řídí Evropská komise při sestavování nového rozpočtu. 

Blogy