Pavel Poc upozornil Komisi prostřednictvím Sokolovska také na problémy s uhelnými regiony v ČR

1. března 2018

Evropská komise vytvořila iniciativu "Platforma uhelných regionů procházejících přeměnou", kde se budou společně řešit konkrétní problémy, sdílet fungující strategie nebo hledat financování projektů ze stávajících finančních nástrojů. Prostředky specificky pro tuto oblast mají být vymezeny i ve víceletém finančním rámci EU na období 2021-2027. Zaměřit se Komise chce na regiony s hospodářskými a společenskými problémy souvisejícími s útlumem těžby.

Tato iniciativa je jednou z klíčových doplňujících akcí oznámených Komisí v rámci nedávného balíčku „Čistá energie pro všechny“. Cílem je pomoci členským státům a regionům v přechodu na čisté energie tím, že se více zaměříme na sociální spravedlnost, strukturální přeměnu, rekvalifikaci a financování v reálné ekonomice. Platforma má za cíl propojit národní a regionální orgány veřejné moci, zástupce byznysu, sociální partnery a občanskou společnost s cílem zajistit úspěšnou ekonomickou diverzifikaci a technologickou přeměnu uhelných regionů. Komise už vytvořila první pracovní týmy, ale Česko v nich zatím chybí.

Pavel Poc na setkání na vysoké úrovni (Místopředseda Evropské komise pro energetickou unii, vedení ITRE a ENVI výborů Evropského parlamentu, EIB, EUROCOAL, World Bank, ad.) tento týden v Bruselu představil Sokolovsko v Karlovarském kraji jako region, kde se těžaři svými aktivitami snaží řešit uhelnou problematiku s důrazem na dlouhodobý prospěch pro region. „Sokolovsko nabízí zajímavá, unikátní řešení a je připravené stát se pilotním projektem. V této oblasti skončí těžba uhlí mezi lety 2030 – 2035. Je nejvyšší čas pomoci tomuto i ostatním uhelným regionům společně zajistit pracovní místa a sociální jistoty jejich obyvatelům,“ říká Poc. Na Sokolovsku už se věci hýbou správným směrem. Namísto „montoven" zde bude BMW investovat v řádech několika miliard korun polygon pro testování elektromobilů a autonomních vozů, což přinese kvalitní pracovní místa a nový rozvoj regionu.

Podobné projekty pomáhají zatraktivňování regionů a zabraňování odlivu lidí za lepší prací. Aktivity v regionu se navíc snaží držet krok s moderními průmyslovými směry jako je podpora elektromobility nebo nahrazování velkých zdrojů znečištění. Pavel Poc k tomu dodává „Z předchozích aktivit víme, že jedině spolupráce všech stakeholderů povede k nalezení nejlepších řešení. Právě dialogy jako ten, který proběhl v Parlamentu, jsou klíčové pro nalezení společných postupů a řešení." Podle Místopředsedy Evropské komise pro energetickou unii Maroše Šefčoviče by mělo být Česko zapojeno do pracovních skupin v rámci Platformy v tzv. „druhé vlně“.

Blogy