Pardubická ČSSD ostře odmítá tiskovou zprávu Ministerstva životního prostředí

13. ledna 2010

Ministerstvo životního prostředí České republiky vydalo dne 12. 1. 2010 tiskovou zprávu, v níž komentovalo pondělní tiskovou konferenci KVV ČSSD Pardubice a poslanců PSP ČR za ČSSD.

Tiskové prohlášení náměstka ministra Karla Bláhy je nebývale konfrontační, a to především s přihlédnutím k tomu, že vysoký úředník státní správy komentuje politické dění a přímo se snaží ovlivnit počínající volební kampaň před volbami do poslanecké sněmovny poškozením ČSSD.

ČSSD Pardubice velmi ostře odmítá takový postup státní správy. Otázka spalovny nebezpečných odpadů na předměstí Pardubic není a nemůže být pro nikoho v regionu nástrojem politického boje – jde o kvalitu budoucího života nejméně 250.000 obyvatel. Je možné, že úředníci MŽP nejsou zvyklí na projednávání konkrétních argumentů a kvalifikovaných námitek, tak jak byly při společné jednání dne 8. ledna 2010 ze strany představitelů Pardubického kraje, občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví a nezávislých odborníků vzneseny, ale označit odborné argumenty za „účelovost“ je naprosto neseriózní.

Náměstek Bláha při jednání opakovaně potvrdil, že námi zveřejněné námitky jsou věcné a zásadní, že investor MŽP podvedl, že jemu podřízené složky MŽP odvedly v celém procesu nekvalitní práci a že v procesu projednání není de facto možné pokračovat. Toto může pardubická ČSSD doložit jak samotným přepisem zvukového záznamu, tak samotným zvukových záznamem pořízeným ve shodě obou stran na zmíněném jednání.

Dále musíme trvat na tom, že zápis z veřejného projednávání záměru investora v ČEZ aréně dne 9. prosince 2009 je nekvalitní a nesplňuje zákonem předepsané náležitosti. Náměstkem Bláhou uváděné doplňování záznamu nad rámec zákona, jak sám uvádí v tiskové zprávě MŽP, je pak velmi vážným porušením zákona. Jde zjevně o snahu pracovníků MŽP zastřít fatální chyby investora a jeho neschopnost odpovědět na námitky připojením jakési nezákonné přílohy.

Stejně tak je nepochybné, že posledním dnem lhůty pro pořízení zápisu a jeho zveřejnění byl den 20. 12. 2009, a v tento den zápis pořízen ani zveřejněn nebyl. Nadto náměstek Bláha při jednání dne 8. ledna 2010 ani sám nedokázal posoudit, zda publikovaný zápis je zápisem a zda přesně vypovídá o skutečnostech veřejného projednávání.

Pardubická ČSSD prohlašuje, že její požadavek na „zrušení“ řízení EIA je opřen o zákon č. 100/2001 Sb. Jak bylo přesně v textu tiskové zprávy uvedeno, jedná se o ukončení řízení bez vydání stanoviska – takové ukončení je nutné nejen na základě žádosti investora, jak uvádí nesprávně náměstek Bláha, ale především dle § 23 odst. 2) zákona v případě, že se změnil důvod posuzování.

Podle zásad správního řízení je státní úředník povinen posuzovat každou žádost podle jejího skutečného obsahu, nikoliv podle jejího textu či nadpisu. Úředníci MŽP byli povinni odhalit, že investor pouze předstírá jako důvod posuzování „modernizaci“ spalovny, zatímco skutečným důvodem posuzování je výstavba spalovny průmyslových odpadů na místě a částečně v budově bývalé zrušené spalovny čistírenských kalů. Důvod posuzování se tedy změnil a je pouze smutnou skutečností, že na tento očividný fakt museli úředníky upozornit až zástupci občanů a místních samospráv. Je nutné na místě uvést, že i tuto skutečnost náměstek Bláha dne 8. ledna 2010 výslovně do záznamu uznal.

ČSSD Pardubice jasně deklaruje, že svou aktivitou sleduje výlučně jeden a stále týž záměr – nepřipustit výstavbu spalovny průmyslových odpadů na okraji Pardubic.

Nejedná se o problém politický, ale faktický. Snaha státních úředníků bagatelizovat velmi vážný problém označením za „politické zviditelňování“ je doslova „plivnutím“ do tváře nejen padesáti tisícům podepsaných v petici předložené nyní k jednání v Senátu, ale i sedmi tisícům účastníkům veřejného projednání v ČEZ Aréně, stejně jako všem dalším obyvatelům Pardubic, Rybitví a mnoha dalších měst a obcí v okolí.

Jan Tichý – náměstek hejtmana Pardubického kraje, předseda Městského výboru ČSSD Pardubice
Libor Malý – místopředseda Městského výboru ČSSD Pardubice

Blogy