P. Poc zvolen koordinátorem Sociálně-demokratické frakce EP ve zvláštním výboru pro pesticidy

7. března 2018

Evropský parlament rozhodl o vytvoření zvláštního Výboru pro povolování pesticidů, který bude podrobně zkoumat současný systém schvalování přípravků na ochranu rostlin, včetně kontroverzního glyfosátu. Zaměří se také na skandál společnosti Monsanto související s falšováním vědeckých studií. Jednu z klíčových pozic ve Výboru obsadí český europoslanec RNDr. Pavel Poc (ČSSD).

Musíme si být jistí, že korporátní zájmy nezasahují do procesu schvalování. Chci pozornost výboru zaměřit mimo jiné právě na střet zájmů, který je v tomto multimilionovém odvětví všudypřítomný. Při povolování pesticidů musí být na prvním místě ochrana zdraví lidí a životního prostředí, ne ekonomické zisky velkých společností," řekl Poc.

Zvláštní Výbor pro pesticidy (PEST) bude složen ze třiceti členů. Jeho mandát bude devět měsíců od ustavující schůze, která proběhne příští pondělí ve Štrasburku. Během tohoto prvního zasedání bude také zvolen předseda. Závěrečnou zprávu a doporučení Výboru bude schvalovat celý Parlament.

Výbor vznikl na žádost evropské sociálně-demokratické frakce (S&D). Do užšího vedení výboru byl zvolen právě europoslanec Poc, který se problematice věnuje už několik let. Je autorem obou úspěšných rezolucí přijatých Evropským parlamentem. Díky nim došlo k zablokování návrhu Evropské komise povolující glyfosát na dalších patnáct let i ke schválení požadavku na kompletní zákaz glyfosátu v roce 2022. Aktuálně je Pavel Poc zpravodajem implementační zprávy k Nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh EU. Dlouhodobě spolupracuje s předními odborníky v tomto oboru, s neziskovými organizacemi i s institucemi EU. V Bruselu zorganizoval několik mezinárodních konferencí a účastní se aktuálních debat a diskusí v České republice.

Blogy