Neziskovky nemusí v rámci Národního dotačního titulu Rodina pro rok 2021 projekty kofinancovat

1. června 2021

Nestátním neziskovým organizacím bude odpuštěné povinné dvacetiprocentní spolufinancování projektů, které byly zařazeny do Národního dotačního titulu Rodina pro rok 2021. Dohromady tak ušetří zhruba 28 milionů korun.

„Díky odpuštění kofinancování mohou neziskovky prostřednictvím svých služeb podpořit více rodin. V této nelehké době je to, myslím, rozumné a neziskovky i jejich klienti to uvítají,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Pandemie zanechala na rodinách v mnoha případech neblahé stopy, sledujeme například nárůsty případů domácího násilí. Služby, které v rámci tohoto dotačního titulu podporujeme, jsou nyní velmi potřebné,“ dodává.

Objem prostředků poskytovaných v rámci Národního dotačního titulu Rodina byl navýšen už druhým rokem a nyní dosahuje 140 milionů korun. „Smyslem je podpořit služby, které posilují rodičovské kompetence, zkvalitňují rodinné vztahy, podporují rodiny v péči o děti a v jejich výchově. Důležité je také předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí,“ vyzdvihuje Jana Maláčová. Podpora probíhá ve dvou dotačních oblastech, a to v preventivních aktivitách na podporu rodiny, partnerství, rodičovství a v podpoře rodiny v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Povinné kofinancování projektů bylo odpuštěno u několika projektů s ohledem na epidemiologickou situaci už v loňském roce. „Nestátní neziskové organizace pomáhající rodinám musely kvůli epidemiologické situaci výrazně omezit činnosti. Potýkají se kvůli tomu s nedostatkem financí,“ dodává ministryně.

Více informací k národnímu dotačnímu titulu najdete na webových stránkách MPSV (odkaz ZDE).

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy