MZV organizuje společné vyzvednutí aut Čechů z Polska

7. května 2020

Na základě složitých vyjednávání se MZV ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR ve Varšavě podařilo s polskou stranou vyjednat možnost vyzvednutí odstavených vozidel občanů ČR na mezinárodních letištích v Polské republice ve Varšavě, Katovicích, Krakově a Vratislavi. Vyzvednutí bude možné cestou hromadného svozu majitelů odstavených vozidel autobusy na mezinárodní letiště v Polsku. Služba bude organizována Velvyslanectvím ČR ve Varšavě, nicméně zajišťována soukromým provozovatelem a bude tudíž zpoplatněná. Podařilo se také vyjednat osvobození z úhrady poplatků za parkování nad rámec již uhrazených částek.

V současné době bude Velvyslanectví ČR ve Varšavě kompletovat seznam zájemců, kteří budou chtít této možnosti využít. Žádáme tudíž všechny české občany, kteří museli zanechat svá vozidla registrovaná k provozu na pozemních komunikacích v ČR na parkovištích u mezinárodních letišť v Polsku, aby sledovali webové stránky velvyslanectví ČR ve Varšavě (https://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/covid19_vozidla_ponechana_v_pl_na.html), kde budou uveřejňovány všechny aktuální informace. Majitele vozidel žádáme, aby se na zastupitelský úřad obrátili do středy 13. května 2020, pokud tak dosud neučinili.

Do současné doby se podařilo vyjednat také osvobození z úhrady poplatků za parkování nad rámec již uhrazených částek (například již uhrazená doba parkování na týden) na letištích ve Varšavě, Vratislavi, Katovicích a Krakově. S ohledem na dlouhou dobu odstavení vozidel doporučujeme, aby byli majitelé vybaveni startovacími kabely či jinými přenosnými startovacími zařízeními, dále parkovacím lístkem z konkrétního parkoviště a hotovostí pro uhrazení případných nedoplatků. Místo a čas odjezdu svozových autobusů bude vyhlášeno po zajištění souhlasu polských orgánů. Žádáme majitele vozidel o trpělivost a o spolupráci s Velvyslanectvím ČR ve Varšavě. V neposlední řadě děkujeme polské straně za vstřícnost při jednáních.

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Blogy