MSPV: Dobrá zpráva: díky zavedení stabilního státního financování budou dětské skupiny dostupnější

28. července 2021

Dobrá zpráva pro rodiče malých dětí: díky zavedení stabilního státního financování budou dětské skupiny dostupnější. Péče o děti od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky bude šířeji dostupná díky zajištění stabilního a předvídatelného financování. Částka, kterou budou platit rodiče, bude zastropovaná, a to tak, aby byla pro většinu rodin finančně dostupná. V komplexním pozměňovacím návrhu je tato částka stanovena na maximálně 4000 korun pro rodiče dětí do tří let. Státní příspěvek se bude odvíjet od normativu pro soukromé mateřské školy a bude se lišit podle věku dítěte. Novelu zákona nyní schválila Poslanecká sněmovna a čeká ji ještě projednávání v Senátu.

Doplňují se také požadavky na zajištění personálu, např. bude povinnost mít vždy alespoň jednu pečující osobu se zdravotnickým vzděláním, a při péči o děti starší tří let je třeba, aby byla alespoň po dobu 20 hodin týdně zajištěna pečující osoba s pedagogickým vzděláním. 

„Novela je průlom v zajištění péče o nejmenší děti. Zákon přináší stabilní financování a upravuje pravidla pro fungování zařízení, která pečují o děti od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. Tato péče by měla být finančně i místně dostupná pro všechny rodiny, které ji chtějí nebo potřebují využít. Měla by zároveň splňovat požadované vyšší standardy kvality péče o děti. Zákon zjednoduší rodinám život a zároveň rozšíří možnosti, jak lépe propojit pracovní a rodinný život,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která dodává, že je ráda, že se podařilo po dlouhých debatách prosadit stávající podobu. „Podařilo se vyjednat kompromis takový, aby byla zajištěna péče o nejmenší děti a zároveň byla zachována její flexibilita,“ dodává.

Podle Jany Maláčové je přijetí zákona potřeba zejména proto, že během první poloviny roku 2022 skončí podpora dětských skupin z evropského sociálního fondu. „Je potřeba upravit způsob financování ze státního rozpočtu tak, aby mohly bez problémů pokračovat v činnosti i po tomto datu,“ vysvětluje ministryně. Jana Maláčová zároveň zdůraznila, že z Národního plánu obnovy bude vyčleněno 7 miliard korun na výstavbu nových dětských skupin a rekonstrukci stávajících, což mnohonásobně zvýší kapacity těchto zařízení. „V současné době se můžeme pochlubit více než 15 tisíci místy u 1143 poskytovatelů,“ přibližuje současný stav.

Podpora ze státního rozpočtu bude vázaná na smlouvy s rodiči, nebude se tedy odvíjet od skutečné docházky jako je tomu doposud, čímž odpadnou „sankce za nemocnost“ a zajistí se finanční stabilita zařízení.

Novela zákona o dětských skupinách zavádí nově také povinnost dalšího vzdělávání pečujících osob a standardy kvality poskytované péče. Upraví se odborná způsobilost pečujících osob se zaměřením na zdravotnické minimum a vytvoří se nová profesní kvalifikace „chůva pro děti v dětských skupinách“ s důrazem na zdravotnické vzdělání a vývojovou psychologii.

Na přizpůsobení se novým podmínkám bude pro stávající dětské skupiny ponecháno dostatek času. Toto období je podle nás dostatečně dlouhé. Dětské skupiny se osvědčily, a proto si zaslouží další podporu,“ říká Jana Maláčová.

 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy