MPSV - zaměstnavatelé mohou odložit platby na soc. zabezpečení, rodičům zůstane nárok na ošetřovné

20. května 2020

Až do 20. října letošního roku si zaměstnavatelé budou moci odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Zachována za toto období zůstane povinnost odvodů pojistného za zaměstnance (tj. 6,5 % z hrubých mezd). Společně s touto úpravou byl předložen i návrh na úpravu ošetřovného. Nárok na něj tak až do 30. června zůstane všem rodičů, kteří nemohou z objektivních důvodů dát dítě do školy či školky. Návrh obsahuje také změny pravidel pro komunikaci s ČSSZ. Návrhy MPSV dnes schválil Senát a k jejich konečnému vstupu v platnost zbývá už jen podpis prezidenta republiky.

Odklad pojistného a penále snížené o 80 %
Pojistné na sociální zabezpečení za květen až červenec 2020 (splatné vždy k 20. dni následujícího měsíce) budou moci zaměstnavatelé hradit až do letošního 20. října. Pokud se rozhodnou platby odložit, sníží se jim penále z dlužného pojistného o 80 %. Zaměstnavatelé tak budou mít díky odkladu pojistného k dispozici prostředky na chod firmy a udržení pracovních míst, a to za cenu sníženého penále z odloženého pojistného ve výši pouhých 4 % p.a., což odpovídá jen 1 % za čtvrtletí. Zachována zůstává povinnost zaměstnavatele z vyměřovacího základu zaměstnance srazit a odvést pojistné za zaměstnance (6,5 % z hrubé mzdy). Na příjmech z pojistného se opatření nijak neodrazí, neboť pojistné bude zaplaceno později, přesto stále v roce 2020.

Další změny
V komunikaci s ČSSZ dnes zcela převládá elektronické předávání informací a bezhotovostní platby.

Zaměstnavatelé budou nově OSSZ předkládat výhradně elektronicky:
• přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného;
• evidenční listy důchodového pojištění;
• přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění;
• oznámení o dni nástupu zaměstnance do zaměstnání a o dni skončení zaměstnání.

Dále bude zrušena možnost úhrady pojistného v hotovosti na pokladnách OSSZ, neboť 99,8 % všech plateb pojistného již probíhá bezhotovostně. Provoz pokladen je tedy z hlediska nároků na lidské zdroje a zajištění bezpečnosti nákladný a neefektivní. Osobní kontakt na pokladnách je v současné době spojen i se zdravotními riziky.

Nárok na ošetřovné
Až do 30. června zůstane zachován nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi takové důvody patří například zdravotní rizika (dítě náchylné k nemocem, alergické nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny apod.). Jde také o situace, kdy je nedostatečná kapacita, krátká provozní doba ve školních skupinách atd.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy