MPSV zajišťuje potravinovou a materiální pomoc pro rodiny v nouzi

18. května 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí pomáhá v době krize ve spolupráci s partnerskými organizacemi rodinám na hranici chudoby. Pandemie nemoci COVID-19 se negativně projevila na finančních rozpočtech rodin a stále více osob se proto nyní dostává do existenčních problémů. Partnerské organizace rodinám v nouzi zajišťují potraviny, základní hygienické potřeby a oblečení.

Dopady epidemiologické krize se začínají projevovat i v oblasti zajištění základní stravy. Toto může být problémem i pro lidi, kteří se před pandemií s většími finančními problémy nepotýkali.

„Epidemiologická krize zasáhla výrazně do rozpočtů zejména těch rodin, jež se už před krizí pohybovaly na hranici chudoby a nyní přišly o část příjmu. Takové rodiny mohou mít skutečně problém zajistit i základní potraviny“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Vzhledem k tomu, že většina školních jídelen není v současné době kvůli uzavření škol v provozu, může být tato pomoc aktuální i pro rodiny, jejichž děti měly nárok na bezplatné školní stravování v rámci tzv. obědů do škol. Za normální situace jsou „obědy do škol“ hrazeny z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), jde o proplácení obědů připravovaných školní jídelnou. Finance, které se nyní neutratí za účelem úhrady školních obědů, jsou průběžně převáděny a využívány právě v projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám.

Rodiny můžou pomoc najít v partnerských organizacích MPSV, které díky projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ poskytují lidem v nouzi základní druhy potravin, hygienické potřeby, domácí potřeby a textil. Seznam partnerských organizací z celé ČR, které komodity distribuují, naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/aktuality-2.

Projekty jsou financovány z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy