MPSV vyhlásilo dotační program na podporu seniorských a proseniorských organizací

1. listopadu 2019

Ministerstvo práce a sociálních věci vyhlásilo k 1. 11. 2019 dotační program „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností “ pro rok 2020 (dále jen „NDT VÚA“). Cílem je podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, spočívající především v hájení zájmů a práv seniorů směřujících ke společenskému uplatnění seniorů.

Pro rok 2020 je možné žádat v dotačním podprogramu I., který je určen organizacím pracujícím se seniory, a v podprogramu II., který je zaměřen na podporu střešních organizací působících v seniorské oblasti.

V roce 2019 bylo podáno celkem 52 projektů, z nichž bylo následně podpořeno 35, které si mezi sebou rozdělily částku 17 999 049 Kč. V roce 2018 bylo podpořeno celkem 36 z celkových 45 podaných projektů.

Do dotačního řízení mohou předkládat žádosti oprávněné nestátní neziskové organizace prostřednictvím aplikace OKslužby – senior s termínem do 22. listopadu 2019. Na webu MPSV byla rovněž zveřejněna metodika tohoto dotačního titulu.

Veškeré informace o aplikací Okslužby- senior včetně možnosti zřízení přístupových údajů jsou k dispozici ZDE.

V případě jakýchkoli dotazů k NDT VÚA je možné kontaktovat vua@mpsv.cz.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Blogy