MPSV rozhodlo o další pomoci pro zaměstnavatele a OSVČ zasažené tornádem

2. července 2021

Česká správa sociálního zabezpečení promine penále z opožděně zaplaceného povinného sociálního pojistného pro zaměstnavatele a OSVČ zasažené tornádem, a to za červen až listopad 2021. „Zákon neumožňuje odpustit pojistné. Proto jsme se rozhodli pomoci alespoň tím, že jim ho defacto odložíme. Živnostníci nebo zaměstnavatelé ze zasažených oblastí nebudou muset odvádět povinné sociální pojištění v zákonné lhůtě. Bez sankcí ho budou moct zaplatit, až se postaví na nohy. Nejpozději ale do konce letošního roku,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Penále bude automaticky prominuto OSVČ a zaměstnavatelům, kteří měli k 24. 6. 2021 místo trvalého pobytu, místo výkonu činnosti nebo vykonávali převážnou část své činnosti na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav, Hodonín a obcí Blatno a Stebno na Lounsku.

Výkon převážné části činnosti na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav, Hodonín nebo obcí Blatno či Stebno k 24. 6. 2021 doloží osoba samostatně výdělečně činná a zaměstnavatel místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení čestným prohlášením.

Podmínkou prominutí penále za tyto opožděné platby je zaplacení pojistného, a to nejpozději do 31. 12. 2021, přičemž pojistné za prosinec 2021 je splatné od 1. do 20. ledna 2022, záloha na prosinec 2021 je splatná v průběhu prosince 2021.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy