MPSV prosadilo významnou pomoc pro pěstouny a ohrožené děti

22. června 2020

Vláda na svém dnešním jednání schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, díky které dojde k větší podpoře náhradní rodinné péče v České republice. Po několika letech dojde k navýšení finančních prostředků pro pěstounské rodiny a zařízení pro ohrožené děti. Novela zákona bude mít zcela zásadní pozitivní dopad na životy ohrožených dětí.

„Děti by neměly končit v ústavech. Proto musíme systematicky podporovat náhradní rodinnou péči. Velmi si vážím chuti, energie, vytrvalosti a času těchto náhradních rodin. Je důležité nastavit systémové řešení nejen pro pěstouny, ale i pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,” říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Cílem novely je narovnání rozdílů ve finanční podpoře státu pro osoby, které se o ohrožené děti starají. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) poskytují ochranu a pomoc dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče. Zařízením je podle zákona v rámci příspěvku pro zřizovatele aktuálně vypláceno 22 800 Kč za měsíc na jedno dítě. Nově by se tento příspěvek měl zvýšit o 7 200 Kč. Jde tak o první růst příspěvku od roku 2013, kdy byl naposledy valorizován.

Dlouhodobý je nedostatek zejména pěstounů na přechodnou dobu. Za poklesem počtu přechodných pěstounů stojí, mimo vysoké náročnosti na tuto formu péče, také fakt, že od roku 2013 nebyla navýšena jejich odměna, která jim nahrazuje plat či mzdu. I na toto reaguje novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Ta navrhuje zvýšení odměn pěstounům na přechodnou dobu z 20 000 Kč na 22 000 Kč měsíčně. Zároveň nově dostanou příspěvek při převzetí dítěte, jehož výše je odstupňovaná podle věku od 8 000 Kč do 10 000 Kč.

Díky jejich okamžité pomoci lze vyřešit mnoho náročných krizových situací, kdy se o dítě v danou chvíli nemůže postarat jeho vlastní rodina. Téměř 700 dětí ročně tak nemusí projít ústavními zařízeními a je jim věnována individuální péče v náhradní rodině.

Novela také podpoří dlouhodobé pěstouny pečující o sourozenecké skupiny nebo o děti s postižením. Dojde jednak ke zvýšení finanční podpory pro tyto rodiny, ale také k větší podpoře doprovázejících služeb, a to díky navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče ze 48 000 Kč na 54 000 Kč na jednu rodinu na rok.

Dalším z důležitých bodů novely je omezení umisťování dětí ze sociálních důvodů do bývalých kojeneckých ústavů, dnes tzv. dětských center pro děti do 3 let věku.

V dětských domovech pro děti do 3 let věku by měly být poskytovány služby dětem, jejichž stav vyžaduje zdravotní péči. Novela proto také zavádí oznamovací povinnost pro všechna ústavní zařízení vůči orgánům sociálně-právní ochrany dětí, protože o dětech umístěných v dětských centrech na základě smlouvy s rodiči se totiž často orgány sociálně-právní ochrany ani nedozví a nemohou rodinám nabídnout včasnou pomoc.

Novela myslí nejen na malé děti, ale přichází rovněž se zaopatřovacím příspěvkem ve výši 15 000 Kč měsíčně pro mladé nezaopatřené dospělé po skončení náhradní ústavní či pěstounské péče s cílem podpořit je při dalším studiu. Vyšší vzdělání je klíčové pro jejich další profesní uplatnění a nezávislost na systémech státní sociální podpory. Novela počítá také s poskytnutím pomoci těmto mladým lidem při hledání a udržení bydlení.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy