MPSV: Kraje na dofinancování sociálních služeb dostanou přes 890 milionů korun

27. července 2021

Na dofinancování sociálních služeb poskytovaných v období epidemie Covid-19 dostanou kraje celkem 893 185 744 korun. Vláda dnes rozhodla o tom, že tato částka bude směřovat do sítí spravovaných kraji z nedočerpaných mimořádných finančních prostředků, které byly v dotačních titulech vyčleněny rovněž na podporu sociálních služeb v období boje s epidemií.

„Na účelném využití zbylých mimořádných finančních prostředků, které nebyly v sociálních službách vyčerpány v rámci dotačních titulů, jsme se dohodli společně s kraji. Šlo o velmi náročný rok,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s zdůrazňuje: „Chtěla bych také znovu poděkovat všem zaměstnancům v sociálních službách, kteří častokrát i s nasazením svého zdraví pomáhali klientům.“

Rozdělení finančních prostředků, na němž se MPSV dohodlo s Asociací krajů ČR:

Účel

Částka

Navýšení platů zaměstnanců

116 245 730 Kč

Vyšší platové a mzdové náhrady z důvodu mimořádných odměn

623 940 014 Kč

Individuální projekty

153 000 000 Kč

Celkem

893 185 744 Kč

 

Věřím, že kraje nyní co nejrychleji zahájí všechny administrativní procesy, tak, aby se finanční prostředky co nejrychleji dostaly do konkrétních sociálních služeb,“ uzavírá Jana Maláčová.

Dotace na sociální služby poskytované kraji rok od roku výrazně rostou. Od roku 2017 stouply na více než dvojnásobek. Celkový výše dotace MPSV se jednotlivých letech navyšovala takto:

Dotace MPSV na sociální služby 2014 – 2020 (v Kč)

2017

2018

2019

2020

2021

11 248 986 004

14 894 611 712

16 805 611 712

18 595 611 712

21 411 611 712

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Blogy