MPSV dofinancovalo fungování krizových zařízení pro děti pro letošní rok

30. října 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí dofinancovalo chybějící peníze zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). MPSV podpořilo 46 zařízení, mezi ně resort rozdělil celkem 18,5 mil. Kč. Na vytvoření dotačního titulu pro rok 2019 se letos o prázdninách shodla vláda.

„Komu jinému než dětem v krizové situaci máme zajistit péči, bezpečí a ochranu? Tyto děti jsou bezbranné, často za sebou mají traumatické zážitky a samy si pomoct nedokáží. Státní příspěvek zařízením, která se o tyto děti starají, nebyl již několik let valorizován. Proto je musíme podpořit,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Cílem je zlepšit financování činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v období do platnosti plánované novely zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, která navýší částku státního příspěvku pro tato zařízení.

Zařízením je podle zákona aktuálně vyplácen příspěvek pro zřizovatele ve výši 22 800 Kč za měsíc na jedno dítě. MPSV v novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí plánuje navýšení státního příspěvku pro tato krizová zařízení na 30 tisíc Kč.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče. Okamžitá ochrana a pomoc takovým dětem spočívá v uspokojování jejich základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb nebo v psychologické péči. Zařízení fungují nepřetržitě a přijímají děti podle jejich aktuální potřeby. Tato zařízení se již několik let potýkají s problémy zajištění dostatečného financování na svůj provoz.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy