MPO nepřekročilo 20% podíl velkých firem na čerpání OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu reaguje na aktuální mediální nepřesnosti plynoucí z neznalosti systému rozdělování dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OP PIK).

Není pravdou, že MPO překročilo 20% podíl velkých firem na čerpání OP PIK. Limit 20 % je totiž nastaven na celkové alokace příslušných prioritních os pro celé programové období končící z pohledu čerpání až v roce 2023. MPO po rozsáhlé diskusi s hospodářskými partnery, vybralo kompromisní variantu 40 % alokace pro velké firmy v prvních výzvách s tím, že celkový limit 20 % za celé programové období samozřejmě nebude překročen. Je také pouze na poskytovali podpory tj. MPO, jakým způsobem mezi žadatele prostředky rozdělí, pokud zůstane zachován limit 20 % pro velké firmy na celé programovací období.

Tento postup není v rozporu s evropskou legislativou ani se stanovisky Evropské komise. Nejedná se také o nápad jedné konkrétní osoby, nebo o tlak jedné konkrétní zájmové skupiny. Tento postup je výsledkem jednání s hospodářskými a sociálními partnery, mezi kterými byli zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Svazu chemického průmyslu, k danému tématu se kladně vyjadřovala např. Hospodářská komora ČR, Asociace pro evropské fondy, Teplárenské sdružení ČR, aliance Šance pro budovy a další. S postupem byli srozuměni i představitelé Českomoravské konfederace odborových svazů, Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR a další. Z pohledu systémovosti tohoto kroku neprotestoval ani Auditní orgán ČR při Ministerstvu financí. Postup může v důsledku ještě více napomoci malým a středním podnikatelům v ČR, protože jsou často přímo subdodavatelsky navázáni na velké firmy.

Mediální spekulace o tom, že by některé velké firmy v prvních výzvách získaly neoprávněně vyšší dotace, jsou velmi snadno vyvratitelné. V současné době se totiž teprve rozbíhá věcné hodnocení přijatých projektů, jejichž příjem ještě dokonce není ani uzavřen. V tuto chvíli neexistuje jediné vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP PIK, tudíž v současnosti ani nelze předvídat, které projekty resp. firmy v soutěži projektů s požadovanou dotací uspějí. 

Blogy