Místopředseda Senátu M. Štěch: Výroky prezidenta republiky k činnosti BIS jsou nepřijatelné

8. prosince 2018

Vyjádření místopředsedy Senátu Milana Štěcha týkající se výroků prezidenta republiky na adresu Bezpečnostní informační služby.

Výroky prezidenta republiky týkající se činnosti BIS jsou nepřijatelné, prezident tím velmi vážným způsobem zpochybnil profesionalitu a důvěryhodnost bezpečnostní a informační služby. Jeho prohlášení je v rozporu se stanovisky představitelů státu, do jejichž působnosti BIS spadá. Pokud by se postoje a názory prezidenta zakládaly na objektivních zjištěních, pak by jako hlava státu měl tuto situaci řešit s kompetentními členy vlády a nečinit veřejná prohlášení, která nejenom poškozují důvěryhodnost informační služby uvnitř naší země, ale především navenek, a to zejména ve vztahu k našim spojencům. Bohužel je to další případ, kdy jsem přesvědčen, že prezident republiky nejedná v zájmu naší země."

Blogy