Ministryně Marksová v Bruselu jednala nejen o lepší mobilitě pracovníků v EU

3. března 2017

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se v Bruselu zúčastnila zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (Rada EPSCO). Hovořilo se zejména o aktuálních otázkách občanů EU a jejich přístupu k sociálním dávkám, pokud pracují v jiné zemi. Tématem jednání byla také revize nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, která má napomoci lepší a snadnější mobilitě lidí v EU.

„Česká republika podporuje omezení sociálních dávek pro ty, kteří chtějí zneužívat systém v bohatších zemích, ale ve skutečnosti pracovat nechtějí. Zároveň je ale nutné zajistit, aby tato omezení nedopadala na osoby, které byly dříve výdělečně činné a bez vlastního zavinění se dostaly do situace, kdy potřebují přechodně pomoc,“ uvedla ministryně Marksová. Také odmítla úvahy a požadavky některých členských států na zavedení snížení rodinných dávek podle životních nákladů země, kde děti žijí a kam se takové dávky vyplácí.

Rada ministrů projednala i hlavní priority politiky zaměstnanosti a sociální ochrany pro rok 2017. Ministryně Marksová zdůraznila potřebu slaďování rodinného a pracovního života, rovnosti žen a mužů na trhu práce, přizpůsobování pracovních míst stárnoucí pracovní síle nebo rozvoje digitálních dovedností. Zmínila i otázku zlepšování kvality pracovních míst, včetně zvyšování mezd. 

Blogy