Ministr vnitra jednal s odbory hasičů

9. ledna 2019

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se dnes, 9. ledna 2019, sešel se zástupci odborových organizací Hasičského záchranného sboru. Tématem setkání bylo zlepšování podmínek příslušníků bezpečnostních sborů a zaměstnanců i personální posílení Hasičského záchranného sboru.

Ministr vnitra spolu s odboráři diskutoval o tom, co se v minulém roce podařilo, ale také o tom, jak ve spolupráci dále pokračovat. Hasiči, stejně jako další členové bezpečnostních sborů, mají díky navýšení tarifních platů a zvláštního příplatku od letošního roku vyšší platy. Podařilo se také získat finanční prostředky na nákup moderní techniky, ochranných pomůcek pro výjezdové hasiče či na výstavbu nové hasičské stanice v Praze-Holešovicích.

Hasičský záchranný sbor bude do roku 2021 posílen o 450 členů. „Aktivní komunikace s odbory a dobré pracovní podmínky zaměstnanců jsou pro mne jako ministra vnitra a sociálního demokrata naprostou prioritou. Diskuse s odbory byla vždy tvrdá, ale pokaždé korektní, profesionální a velmi konstruktivní. Za to všem resortním odborářům děkuji,„ sdělil po jednání Jan Hamáček. Prioritou ministra vnitra tak nadále zůstává zlepšení podmínek pro policisty a hasiče tak, aby k těmto sborům přicházeli další kvalitní profesionálové. „Abychom mohli zajistit ochranu obyvatel při mimořádných událostech i živelních pohromách, musíme též reagovat na demografický vývoj v naší republice a posilovat bezpečnostní sbory v místech, kde je to nezbytné,“ dodal ministr vnitra.

Setkání s odbory Hasičského záchranného sboru je dalším z pravidelných setkání ministra vnitra Jana Hamáčka. Příští týden má v plánu se sejít se zástupci odborů Policie ČR nebo se zástupci odborů České pošty, v těchto setkáních hodlá pokračovat i nadále.

Zdroj: Ministerstvo vnitra

Blogy