Ministr Petříček navštívil Čínu

6. listopadu 2018

Ve dnech 3. až 6. listopadu 2018 navštívil ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček v delegaci prezidenta republiky Čínskou lidovou republiku (ČLR), jednal se svým čínským protějškem a zahájil výstavy Czech Innovation Expo. Hlavním cílem cesty byla česká účast na veletrhu China International Import Expo v Šanghaji.

Během svého pobytu v ČLR uskutečnil ministr Petříček jednání se šéfem čínské diplomacie Wangem Yi. Vedle témat ekonomické spolupráce se rozhovory týkaly i otázky lidských práv. „Skutečné partnerství mezi státy by se nemělo vyhýbat otevřenému projednávání jakýchkoliv témat včetně lidských práv," zdůraznil ministr Petříček.

Ministr Petříček během svých jednání v Číně informoval partnery o zapojení ČR do univerzálního periodického přezkumu stavu lidských práv v Číně, který aktuálně probíhá v Radě OSN pro lidská práva v Ženevě. V rámci přezkumu Česká republika ocenila čínské snahy o snižování chudoby a zapojení do aktivit na multilaterálních lidskoprávních fórech. Číně doporučila ratifikaci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, plné zajištění práva na spravedlivý proces, zabezpečení nezávislého soudnictví a přístupu k právní pomoci, propuštění všech zadržovaných obránců lidských práv a upuštění od stíhání jednotlivců za naplňování jejich lidských práv či obranu práv jiných. Dále doporučila upravit čínskou legislativu tak, aby byla zajištěna svoboda vyjadřování a svobodný přístup k informacím. V neposlední řadě ČR doporučila zajistit svobodu náboženství a ukončit detenci a tzv. reedukaci etnických a náboženských menšin, včetně v provincii Xinjiang.

Ministr Petříček se v rámci své cesty dále účastnil bilaterálního jednání prezidenta republiky s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, zahájil výstavu Czech Innovation Expo a odhalil pamětní desku připomínající roli obyvatel Šanghaje při záchraně židovských uprchlíků z Československa během druhé světové války.

China International Import Expo je prvním počinem svého druhu – dovozním veletrhem, který má symbolizovat otevírání se čínských trhů světu. Koncept české národní expozice byl navržen s cílem ukázat to nejlepší, co může ČR nabídnout v oblastech průmyslu, obchodu, investic, cestovního ruchu, kultury, zemědělství, gastronomie a vzdělávání.

Jedním z hlavních cílů účasti ČR na veletrhu a tématem souvisejících bilaterálních jednání s čínskými partnery bylo naše úsilí o narovnání obchodní bilance mezi oběma zeměmi – značné saldo obchodu v neprospěch ČR (18 mld. USD v roce 2017) je totiž setrvalým jevem našich obchodních vztahů. Při rozhovorech s partnery vyjádřil ministr Petříček naději, že ČLR bude pokračovat v odstraňování bariér pro obchod a investice z ČR.

Čína je jedním z nejvýznamnějších mezinárodních hráčů, bez jejího aktivního přispění svět jen těžko nalezne řešení většiny globálních problémů dneška. Od roku 2016 jsou ČR a ČLR strategičtí partneři. Důležitým prvkem našich vztahů je dialog o tématech společného zájmu, jako jsou např. spolupráce v letectví, zdravotnictví, zemědělství, energetice, kultuře, vzdělávání a cestovním ruchu. Součástí tohoto strategického dialogu je i diskuze na vysoké úrovni o stavu lidských práv v obou zemích. První zasedání společné mezivládní komise v rámci strategického dialogu by se mělo uskutečnit na začátku příštího roku.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Blogy