Ministr Petříček na jednání Výboru ministrů Rady Evropy v Helsinkách

17. května 2019

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček zastupoval ČR na výročním zasedání Výboru ministrů Rady Evropy, které se konalo 16. a 17. května v Helsinkách. Mezi hlavní témata jednání patřilo zajištění větší efektivity systému Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, spolupráce mezi Radou Evropy a Evropskou unií a politika Rady Evropy vůči sousedním regionům. Ministři zahraničí si zároveň připomněli výročí 70 let od založení Rady Evropy.

„Slavíme 70. let Rady Evropy, která hraje klíčovou roli v evropském systému ochrany lidských práv. Zejména dnes, kdy čelíme mnoha hrozbám pro lidská práva, základní principy demokracie a právní stát, máme mimořádnou povinnost chránit a rozvíjet toto dědictví,” zdůraznil ministr Petříček během svého projevu před dalšími 46 zástupci členských států Rady Evropy.

Ministři zahraničí dále diskutovali o konfliktech v Evropě. „Jsme znepokojeni situací na Krymu, který z hlediska ochrany lidských práv nadále představuje šedou zónu. Potvrzujeme naši podporu suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny a Gruzie a opakovaně vyzýváme Rusko, aby respektovalo mezinárodní právo a naplnilo své závazky z Minských dohod,“uvedl Tomáš Petříček na plenárním zasedání.

Na závěr vrcholné schůzky šéfů diplomacie předal finský ministr zahraničí předsednictví ve Výboru ministrů francouzské kolegyni. Francie bude v čele Výboru ministrů Rady Evropy stát do listopadu 2019.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Blogy