Ministr Mládek se shodl s odbory na potřebě zachování českého ocelářství

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se dnes setkal se zástupci odborového svazu KOVO a ocelářských firem. Tématem jednání byla především perspektiva českého ocelářství v souvislosti s možným udělením statutu tržní ekonomiky Číně a dalšími vlivy, které mohou snížit jeho konkurenceschopnost.

Ministr Jan Mládek potvrdil zájem vlády udělat maximum pro zachování českého ocelářství. „Jsou dva základní okruhy problémů, o kterých jsme diskutovali. Jednak o tom, aby české hospodářství bylo i nadále ochráněno antidumpingovými cly u zemí, které nemají takové sociální a ekologické standardy jako má Česká republika a obecně EU. Dále pak jsme debatovali tlak na zlepšování životního prostředí na Severní Moravě, kde je snaha, aby tamní emise byly co nejnižší, ale v sousedním Polsku je emisní norma pětinásobně vyšší. V této věci bude nutný dialog s polskou vládou,“ uvedl ministr Jan Mládek s tím, že věc otevře při své návštěvě Varšavy v příštím týdnu.

Postoj MPO po jednání ocenili i zástupci sociálních partnerů. „Schůzka z našeho pohledu dopadla velmi dobře. Pan ministr nám potvrdil, že česká vláda má zájem na tom, aby české ocelářství nadále pokračovalo. Dohodli jsme se na vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat jednotlivými body, jež by mohly podpořit české ocelářství tak, aby mělo větší perspektivu,“ uvedl po jednání předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav Souček. Možnost udělení statutu tržní ekonomiky Číně vnímají odbory jako jednu z klíčových hrozeb pro české ocelářství.

„Před patnácti lety podepsala EU s Čínou takovou smlouvu, která jen velmi obtížně mohla znamenat neudělení statutu tržní ekonomiky od příštího roku. EU by hrozil soud v rámci Světové obchodní organizace s nejistým výsledkem. Proto je naším doporučením hledání kompromisu, což už naznačila i Evropská komise, a sice že status bude přiznán, ale zároveň antidumpingová cla budou udržena po dobu jejich platnosti,“ vysvětlil ministr Jan Mládek řešení, které by mohlo pomoci české ocelářství ochránit.

Blogy