Ministr kultury spojil čtyři muzea v přírodě v ČR

11. prosince 2018

V úterý 11. prosince 2018 proběhl v historickém objektu Fojtství z Velkých Karlovic ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm slavnostní akt podpisu smlouvy o převodu Souboru staveb lidové architektury Příkazy, Souboru lidové architektury Zubrnice, Souboru lidových staveb Vysočina z Národního památkového ústavu do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Příslušnou smlouvu mezi Národním památkovým ústavem a Valašským muzeem v přírodě uzavřeli Naďa Goryczková – generální ředitelka NPÚ, a Jindřich Ondruš – ředitel VMP; schválil ji pak ministr kultury Antonín Staněk, který zároveň podepsal zřizovací listinu, na základě které vzniká nová kulturní instituce – Národní muzeum v přírodě.

„Významnému milníku v historii všech čtyř souborů lidové architektury i celého oboru předcházel dlouhodobý záměr spojení muzeí v přírodě. Ten vychází z Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na období 2015 – 2020. Smyslem spojení čtyř funkčních skanzenů je optimalizace i zefektivnění správy muzeí tohoto typu," uvedl ministr kultury Antonín Staněk.

„Muzea v přírodě jsou jedinečnými doklady tradiční lidové kultury a architektury a jako taková vyžadují i specifický přístup. Jejich role i způsob práce se odlišuje od ostatních památek zpřístupněných veřejnosti v naší správě. Věřím, že nově vzniklé Národní muzeum v přírodě zajistí systémovější a odbornou péči o tyto objekty a poskytne tak prostor pro jejich plný rozvoj," uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

„Vznikem Národního muzea v přírodě se značně zvýší potenciál pro zapojení organizace do rozsáhlých a mezinárodních vědeckých projektů a bude vytvořena funkční platforma pro sdílení dobré praxe i vývoj nových trendů v oblasti ochrany, zachování a interpretace kulturního dědictví. Významnou roli v tomto procesu bude hrát Metodické centrum pro muzea v přírodě, jehož pozice bude díky spojení čtyř jedinečných institucí značně posílena," vyjádřil se ředitel VMP Jindřich Ondruš.

Informace o jednotlivých institucích – ukazatelé: návštěvnost, počet sbírkových předmětů a náklady za rok 2017 (za rok 2018 budou informace vyhodnoceny až po ukončení roku)

obrázek

Zdroj: Ministerstvo kultury

Blogy