Lubomír Zaorálek přijal amerického velvyslance Stephena B. Kinga

1. října 2019

Ministr kultury Lubomír Zaorálek přijal dne 1. října 2019 v Nostickém paláci mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojených států amerických J.E. pana Stephena B. Kinga, kterého na jednání doprovodil pan Erik Black, kulturní atašé.

Předmětem rozhovoru byly vzájemné vztahy v oblasti kultury, jejichž vysokou úroveň obě strany ocenily. Ministr Zaorálek připomněl především prezentace české hudby a kultury v New Yorku, které Ministerstvo kultury v minulosti podpořilo. Ministr rovněž upozornil na významná výročí, která si Česká republika v letošním roce připomíná. K nim patří především 30. výročí pádu komunistického režimu a znovunabytí svobody. Tuto událost reflektují také mnohé z příspěvkových organizací Ministerstva kultury, které připravily pro veřejnost v této souvislosti tematicky zaměřený program. Lubomír Zaorálek představil během jednání nejvýznamnější budoucí akci v rámci česko-americké spolupráce, kterou bude výstava Saula Steinberga v Národní galerii od června 2020. Výstava je připravena na základě velkorysého daru 12 autorových prací od Steinbergovy nadace.

Ministr Zaorálek na jednání zmínil některé další příspěvkové organizace MK ČR, které spolupracují s americkou stranou; například Památník Terezín, který úzce spolupracuje s United States Holocaust Memorial Museem ve Washigtonu, dále Památník Lidice, Moravské zemské muzeum nebo Institut divadelního umění. V závěru obě strany konstatovaly, že dnešní setkání posílilo bilaterální dialog v oblasti kultury, potvrdilo přátelské vztahy a oboustranný zájem o kulturní výměnu.

zdroj: Ministerstvo kultury ČR

Blogy