Léky a registr smluv: Senát vrátil novelu s pozměňovacím návrhem Sněmovně

2. května 2019

Poslanecká novela zákona o registru smluv, kterou ve čtvrtek 2. května projednal Senát, by mohla způsobit nedostatek léků na domácím trhu a administrativně zahltit nemocniční lékárny. Proto jsem k této novele připravil pozměňovací návrh, abychom se nedostali do situace, že by na domácím trhu chyběly finančně dostupné léky. Výrobci by kvůli přísným pravidlům mohli raději upřednostnit výhodnější výrobu na export nebo zdražit. Pozměňovací návrh řeší i riziko, že nemocniční lékárny novela zavalí administrativou.

Novela zákona v současné poslanecké podobě přináší vyšší míru transparentnosti v hospodaření firem s většinovou účastí státu jako je například ČEZ. Na straně druhé by však mohla například výrobce léčiv poškodit a ve svém důsledku způsobit nedostatek levných léků v lékárnách. Její text totiž neurčuje jednoznačně, zda jsou jednotkové ceny léků obchodních tajemstvím a musí být z tohoto titulu uveřejňovány v registru smluv, či nikoliv. V pozměňovacím návrhu konstatuji, že se povinnost uveřejnění v registru smluv nevztahuje na jednotkové ceny léčivých přípravků. Jde o to, že v současné podobě novela pouze uvádí, že se povinnost uveřejnění v registru smluv nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet. A to je velmi ve vztahu ke k lékům velmi chabá právní formulace, jejíž výklad by musel poskytnout až soud. Vrhnout do takové právní nejistoty oblast zdravotnictví, když to transparentnost nezvyšuje, by bylo více než nezodpovědné. V Česku má v EU jedny z nejlevnějších léků a v případě prolomení obchodního tajemství ve vztahu k jednotkovým cenám hrozí buď zdražování levných léků, nebo přechod firem na výrobu pro export, kde mohou léky prodávat dráž. V konečném důsledku by to tedy mohlo způsobit i omezení dodávek na český trh.
Dalším důvodem pozměňovacího návrhu je riziko zavalení nemocničních lékáren tunami administrativních požadavků. Lékárny by totiž museli posuzovat, jestli v tom či onom jednotlivém případě znamená zveřejnění jednotkových cen prolomení obchodního tajemství. V praxi není možné, aby nemocniční lékárna u každé jednotlivé objednávky posuzovala, zda jednotková cena dotčeného léčivého přípravku skutečně naplňuje znaky obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku a zda případně nedochází k tzv. průlomu do obchodního tajemství podle § 9 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Pro takové sofistikované právní posouzení u každého léčivého přípravku nemocniční lékárny nedisponují dostatečnými kapacitami. Pokud by navíc nemocniční lékárna věc posoudila nesprávně a uveřejnila v registru smluv jednotkovou cenu představující obchodní tajemství, výrobce by se mohl domáhat náhrady škody. I tady by měl zvítězit zdravý rozum. Navržená úprava textu řeší i situaci lékáren, kdy není potřeba vůbec zkoumat, zda se jedná o obchodní tajemství či zda dochází k jeho průlomu, protože jednotkové ceny zkrátka není povinností v registru smluv zveřejnit.
Pozměňovací návrh prošel velkou většinou, novela se vrací do sněmovny!!!

Senátor Jaroslav Malý

Novela zákona umožňuje upřesnit výkladové problémy, které souvisejí zejména se zveřejněním či nezveřejněním tzv. jednotkové nákupní ceny léčiv, čili reálné ceny za jednotlivá balení léků. Jednotkovou nákupní cenu považují výrobci léků za mimořádně obchodně citlivou informaci. Ceny léků hrazených ze zdravotního pojištění jsou totiž v ČR z nejnižších v EU, a to v důsledku politiky nízkých cen, která se odráží jednak v právní úpravě cen a úhrad, jednak v postupech zdravotních pojišťoven. Pokud by však tyto jinak neveřejné nižší ceny měly být všeobecně dostupné, v kontextu zahraniční cenové reference a ekonomických principů cenotvorby léčby v EU, mělo by to za následek snížení cen léků na zahraničních trzích. To samozřejmě ohrožuje obchodní zájmy výrobců, kteří budou na to reagovat až v krajním případě nedodáním léčiv nebo zvýšením cen léků.
To ovšem neznamená, že by tyto údaje, neměly být předmětem kontroly např. ze strany Ministerstva zdravotnictví, dalších zřizovatelů či kontrolních orgánů.
Pozměňovacím návrhem tak chceme zajistit dostupnou, kvalitní a pokud možno levnou péči a léky pro naše pacienty. Ačkoli bojovníci za transparentnost nebudou zřejmě tímto návrhem potěšeni, odpovědnost za nedodání léčiv či zvýšení cen neponesou. Újmu a strádání pocítí pacienti a tomu chceme zabránit a nečekat na rozhodnutí soudů.

Lenka Teska Arnoštová, odborná mluvčí za oblast zdravotnictví ČSSD

Blogy