Situace v českých mateřských školách je vážnější, než si veřejnost myslí

1. července 2020

Jakkoliv poskytují české mateřské školy dětem velmi kvalitní péči a vzdělávání, děje se to navzdory stále ještě nedostatečným podmínkám pro jejich fungování, zejména u dětí mladších tří let či u dětí s odlišným mateřským jazykem nebo specifickými vzdělávacími potřebami. To je hlavní závěr kulatého stolu, který se dnes pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro Ústavu a místopředsedkyně školského výboru Poslanecké sněmovny Kateřiny Valachové, uskutečnil v prostorách PSP. Akci podpořil také předseda podvýboru pro regionální školství a místopředseda školského výboru Lukáš Bartoň a další poslanci a poslankyně.

Několik desítek odborníků z praxe debatovalo během kulatého stolu o řadě otázek, například o některých neprovázaných a nedomyšlených krocích, kdy je sice na jedné straně přikázáno mateřským školám od 1. září snížit počet dětí ve třídě při přítomnosti dětí mladších tří let, ale zároveň není v tuto chvíli stoprocentně vyřešeno, že pokud se tak stane, nelze kvůli snížení počtu dětí v celém zařízení dále adekvátně odměňovat nepedagogické pracovníky – například kuchařky. Bude záležet hlavně na zřizovatelích – obcích a městech, jak se k tomu postaví, jinak budou muset ředitelky mateřských škol, buď snižovat platy, nebo zkrátit pracovní úvazky. To samozřejmě nechtějí ani poslanci, ani Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Typickou situaci, kterou nyní řeší ředitelky mateřských škol, popsala jedna z učitelek a účastnic setkání takto: „V září nastoupí do mé třídy 24 dětí, z toho pět děti tříletých v srpnu, pět dětí dvouletých a pět dětí s odlišným mateřských jazykem. Navíc jsme ani jedno z nich kvůli koronaviru nemohli vidět, potkat tak, jak jsme zvyklí v „normálních letech“. Nevíme tedy s jistotou, jaké potřeby děti budou mít, jakou podporu a pomoc od nás budou potřebovat. Je jasné, že zejména v této době žádáme jasné a přehledné podmínky na začátku roku, nikoliv nejistotu, ve které jsme.“
„Předškolní vzdělávání je mimořádně důležité a pokud ho dětem poskytneme kvalitní, výrazně jim zjednodušíme vstup do vzdělávacího systému. Učitelky a ředitelky ve školkách musí mít takové podmínky, aby se mohli plně věnovat dětem. K tomu potřebují, aby jim úředníci i politici více naslouchali a mluvili s nimi. Kulatý stůl ukázal, že zejména v této „pokoronavirové době“ je důležitá komunikace všech ve prospěch práv dětí na předškolní vzdělávání. “ dodala Kateřina Valachová.

Kulatý stůl a další diskuse, které se budou odehrávat v příštích měsících, budou o těchto klíčových tématech aktuálních v mateřských školách:

  1. Snižování počtu dětí ve třídách mateřských škol od září 2020 (v případě dětí mladších 3 let) a v dalších letech (u všech dětí)

  2. Další nepedagogičtí pracovníci v mateřských školách a jejich financování (zdravotní sestry, chůvy) od září 2020 a v dalších letech

  3. Zlepšení pracovních podmínek pro ředitele a ředitelky mateřských škol (vhodné vyvážení role pedagogické a manažerské, systém zástupců, zrovnoprávnění s řediteli základních škol, nastavení u spojené mateřské a základní školy)

  4. Situace ve školním stravování

  5. Situace v oblasti rozvoje dětí – sportovní, pohybové aktivity, plavání, výtvarné a hudební, jazykové aktivity

  6. Ohodnocení pedagogických a nepedagogických pracovníků v mateřských školách

  7. Celkové výdaje na předškolní vzdělávání, návratnost investic, způsob financování.

zdroj: tiskové oddělení ČSSD

Blogy