Kondolence předsedy ČSSD B. Sobotky k úmrtí Valtra Komárka, čestného předsedy ČSSD

16. května 2013

Zpráva o úmrtí Valtra Komárka mě velmi zasáhla. Vážil jsem si jeho přátelství, jeho nadhledu a obrovské životní moudrosti. Sociální demokracii, ale i celé české společnosti bude člověk jeho formátu a životních zkušeností strašně chybět.

Smuteční projev předsedy ČSSD

Vážení pozůstalí, vážený pane prezidente, vážení smuteční hosté,

S panem profesorem Komárkem jsem se setkal na přelomu března a dubna. Navštívil jsem ho u něj doma, abych mu poděkoval za jeho vystoupení na Ostravském sjezdu, kam vážil cestu, ačkoliv to pro něj muselo být namáhavé a vyčerpávající.

Dobré dvě hodiny jsme spolu debatovali nad šálkem čaje o stavu naší země, probíhající hospodářské krizi a také plánech sociální demokracie do příštích voleb.  Rozešli jsme se s tím, že pan profesor aktivně přispěje k tvorbě našeho ekonomického programu. Když jsem za sebou zavíral branku před jeho domem, nikdy by mě nenapadlo, že se vidíme naposledy.

Dnes tu stojím, abych se s profesorem Valtrem Komárkem rozloučil za politickou stranu, jejímž byl více než dvacet let aktivním členem a v posledních letech také všeobecně respektovaným čestným předsedou.

Pamatuji si rok 1992, kdy se Valtr Komárek rozhodl sociální demokracii podpořit. Tehdy to rozhodně nebyla žádná sázka na jistotu, sociální demokracie teprve pracně a bolestivě získávala silnější pozici na české levici. Profesor Komárek se tehdy velmi obětavě a s nasazením pustil do volebního souboje na kandidátce ČSSD v Jihomoravském kraji, odkud z Hodonína pocházel. Jako řadový člen jsem se v tom čase podílel na jeho volební kampani a tak mohu potvrdit, že moudrost a charisma Valtra Komárka a také autorita jednoho z mužů roku 1989 sociální demokracii ve volbách  rozhodujícím způsobem pomohly stát se řádnou parlamentní stranou. Za to mu budou sociální demokraté už trvale vděčni. 

V profesorovi Komárkovi získala sociální demokracie osobnost masarykovského formátu, vizionáře nezpochybnitelné mravní autority, muže vzácných a bohatých životních zkušeností, se schopnostmi strategického politického nadhledu a s hlubokou vědeckou erudicí. Člověka vzdělaného ale především laskavého, který dokázal společnost spojovat a vnímal levicovou politiku jako trvalé a nesobecké úsilí o zlepšení podmínek života co nejširšího množství lidí.

Vážený pane profesore, Váš odchod znamená pro nás sociální demokraty velkou a nenahraditelnou ztrátu.  Znamená ale i ztrátu pro celou společnost a český stát.

Odešel humanista, přesvědčený levicový demokrat, slušný a laskavý člověk.

Vážený pane profesore, Vaši památku si navždy uchováme ve svých vzpomínkách a ve svém srdci. Čest vaší památce. 

Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD

Kondolence Michala Haška k úmrtí Valtra Komárka

Zpráva o Valtrově odchodu mne zastihla na jižní Moravě jako blesk z čistého nebe. Jsem smutný, odešla velká postava české sociální demokracie, výjimečný člověk, který říkal věci na rovinu a do očí. Valtře, budeš nám moc chybět.

Michal Hašek, 1. místopředseda ČSSD

Kondolence předsedkyně Sociálně demokratických žen Jindřišky Maršové k úmrtí Valtra Komárka

Vážily jsme si ho a milovaly, představoval pro nás skutečného sociálního demokrata, kdykoli mu to čas a zdraví dovolily, účastnil se našich akcí a vždy prosazoval jako normu skutečnou rovnoprávnost. Vyslovujeme upřímnou soustrast jeho zarmoucené rodinně.

Jindřiška Maršová, předsedkyně SDŽ

Kondolence Aleny Gajdůškové k úmrtí Valtra Komárka

Je mi velmi líto, že odešel prof. Valtr Komárek, čestný předseda ČSSD. Byl pro nás pojmem a nadějí v r. 1968. Byl významnou autoritou po r. 89. Je mi líto, že nám už nikdy na grémiu či jiných setkáních , na které chodil rád,  nebude připomínat , že to nejdůležitější je držet se sociálně demokratických  hodnot, sociálně a ekonomicky přemýšlet dlouho dopředu a v širokých souvislostech. A to všechno se šarmem a humorem jemu vlastním. Bude chybět ČSSD, bude mi chybět. Upřímnou soustrast chci vyjádřit všem jeho blízkým.

Alena Gajdůšková, místopředsedkyně ČSSD

Nekrolog: Valtr Komárek – odchod velkého muže

Dnes 16. května 2013 nás opustil Valtr Komárek. Je to velká ztráta, nejen pro mne osobě, nejen pro ČSSD, které byl čestným předsedou, ale pro celou naší zemi. Valtr Komárek byl zaslouženě legenda. Více...

Jan Mládek, stínový ministr financí

Za Valtrem Komárkem

Prof. Komárka jsem znal téměř třicet let. Výrazná osobnost renesančního vzdělance s lehce rabínskými rysy, tolik připomínajícími řadu socialistů historické minulosti, byla oživena jedinečným smyslem pro humor, silnou empatií, se kterou vnímal nesnadnosti života svých spolupracovníků, kterým se vždy snažil podle svých možností účinně pomoci. Více...

Jiří Malínský, předseda odborné historické komise ČSSD

Blogy