B. Sobotka: Systém kvót nefunguje, česká vláda na to upozorňuje opakovaně

26. července 2017

Evropská komise dnes vydala odůvodněná stanoviska určená České republice, Maďarsku a Polsku ve věci nedodržování relokačního rozhodnutí. Jedná se o další krok ve standardní proceduře, při níž je nám vytýkáno neplnění tzv. kvót na přesidlování žadatelů o azyl z Itálie a Řecka. Česká republika má nyní čtyři týdny na reakci na toto odůvodněné stanovisko.

Česká vláda opakovaně upozorňuje na nefunkčnost celého systému kvót. Do června letošního roku mají relokace pouze 15procentní úspěšnost a s jejich naplňováním má problém většina členských států.

Nízký počet osob, které se dosud podařilo relokovat, stejně jako skutečnost, že ve svém členském státě určení tyto osoby často dlouho nevydržely a vydaly se za vidinou lepšího života do ekonomicky vyspělejších členských států, zřetelně demonstrují, že relokace selhávají i po stránce samotné realizace.

Od počátku řešení migrační krize mluvila Česká republika jasným a srozumitelným hlasem. Naší hlavní prioritou bylo prosadit funkční opatření, která povedou k trvalému řešení hromadné nelegální migrace a zajistí bezpečí občanům evropských zemí. Vždy jsme trvali na nutnosti posílit ochranu vnější hranice tak, aby EU byla schopna bránit nelegální migraci na své území.

Pomáháme a jsme připraveni pomáhat nejvíce zasaženým členským státům a třetím zemím na základě solidarity, ať již jde o pomoc finanční, technickou či personální. Tento týden česká vláda schválila další příspěvek na výcvik libyjské pobřežní a námořní stráže ve výší 24 milionů korun, a aktuálně jsme tak na fungování tohoto projektu vynaložili nejvyšší finanční prostředky ze všech zemí EU.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Blogy