Komentář předsedy vlády B. Sobotky k plnění státního rozpočtu 2015

Vítám dnes zveřejněná čísla o plnění státního rozpočtu v roce 2015. Rozpočet dopadl velmi dobře a potvrdil správnost koaliční rozpočtové a hospodářské politiky.

Jsem rád, že se nám daří postupně snižovat deficit státního rozpočtu a současně zlepšovat fungování státu a posilovat sociální soudržnost společnosti.

Deficit se vládě v minulém roce podařilo snížit meziročně o 15 miliard korun. Ve srovnání se schváleným rozpočtem je nižší dokonce o 37,2 miliardy korun. Lepších výsledků než loni se podařilo dosáhnout jen před rokem 2008, tedy před krizí.

Zavázali jsme se, že rozpočet bude výrazně proinvestiční a své sliby jsme splnili. Celkové investiční výdaje byly loni 176,2 miliardy korun, což je o bezmála 65 miliard korun více než v roce 2014. To považuji za obvzláštně důležitý výsledek, protože investiční aktivita, směřována zejména do infrastruktury, patří mezi hlavní priority vlády a budeme v ní pokračovat i v roce letošním. Loňský rok nám ukázal, že vládní investiční aktivita s sebou přináší i výrazný růst investic v soukromé sfére.

Řada opatření současné vlády také spolu s příznivou hospodářskou situaci v Evropě a ve světě přispěla k výraznému hospodářskému růstu, v němž jsme se ocitli na špici EU. To přineslo také výrazný růst daňového inkasa o 72,2 miliardy korun. Celkové příjmy se pak zvedly dokonce o 100,7 miliardy korun, na čemž má velký podíl zlepšení čerpání prostředků z EU. Rozpočtová čísla tak jasně vyvraceji tvrzení o údajné laxnosti při čerpání eurofondu.

V oblasti výdajů se nám podařilo v řadě oblastí ušetřit. Za důležitý považujii pokles prostředků na obsluhu státního dluhu. Tento dluh nás loni vyšel bezmála o tři miliardy korun levněji než v roce 2014. Díky velmi dobrému vývoji na trhu práce máme výraznou úsporu na podporách v nezaměstnanosti. Vyplatilo se na nich o téměř miliardu korun méně. Současně byla vláda schopna přesunout zvýšení platu ve veřejném sektoru už na listopad a financovat řadu novych výdajů, spojených s řešením migrační krize a zvýšením bezpečnosti. Věřím, ze stejně dobře budeme hospodařit i v letošním roce.


Bohuslav Sobotka, předseda vlády

Blogy