Jana Maláčová ve Varšavě! Účastnila se společného setkání české a polské vlády

28. srpna 2019

Jana Maláčová (ČSSD) dnes jednala v rámci pravidelných česko-polských mezivládních konzultací s ministryní rodiny, práce a sociální politiky Bożenou Borys-Szopa. Šlo už o šesté společné setkání těchto vlád. Konzultace se konají od roku 2011 v intervalu jednoho až dvou let. Česká republika se ve stejném formátu schází také s vládou Slovenské republiky či Státu Izrael.

Z pohledu našeho současného předsednictví ve Visegrádské skupině jsem považovala za nezbytné informovat paní ministryni o našich prioritách v oblasti práce a sociálních věcí,“ řekla po jednání Jana Maláčová. „Česká republika klade důraz na problematiku demografických změn, zajímají nás rovněž otázky týkající se budoucnosti práce. Velmi podrobně jsme probíraly nástroje a opatření v oblasti rodinné politiky. S potěšením musím konstatovat, že v naprosté většině otázek mezi námi panuje shoda,” dodala ministryně.

Jana Maláčová dále informovala Bożenu Borys-Szopa o chystaném záměru uspořádat zjara příštího roku setkání ministrů Visegrádské skupiny, na kterém plánuje prodiskutovat palčivé otázky demografického vývoje. Se stárnutím populace se potýkají všechny země V4 a všechny čelí společným výzvám, jakými jsou udržitelnost sociálních systémů a dostupnost pracovních sil.

Členové obou vlád dále ladili společné postoje zemí V4 s ohledem na formování Evropské komise. V oblasti evropské sociální politiky se ministryně věnovaly tématům jako je například Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA), kdy ČR chce, aby se agentura stala vhodným nástrojem podpory a rozvoje vnitřního trhu EU. Dále si vyměňovaly názory na unijní minimální mzdu a další koordinaci systému sociálních dávek.

Jana Maláčová rovněž informovala svůj polský protějšek o záměru pozvat do Prahy delegace zemí Visegrádské skupiny a Německa na jednání ohledně budoucnosti práce ve světle vývoje technologií a výrobních postupů. S německými partnery vede Česká republika tento dialog úspěšně již několik let.

Obě ministryně se shodly na potřebě další úzké spolupráce a vzájemných konzultacích.

Zdroj: Tiskové oddělení MPSV

Blogy