Jan Hamáček předloží návrh na zrychlení procesu ukončení pobytu u opakovaně trestaných cizinců

14. září 2018

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček dnes oznámil, že předloží pozměňovací návrh k vládní novele zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Ve druhém čtení bude prosazovat změnu zákona tak, aby bylo možné rychleji zrušit pobyt cizinci, který se na českém území opakovaně dopustí úmyslné trestné činnosti. Zatímco dnes proces ukončení pobytu trvá dva roky a déle, nově by to mělo být maximálně šest měsíců.

Ministerstvo vnitra by tak nově mohlo snáze zrušit platnost povolení k pobytu cizinci, který byl v České republice třikrát odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu (u trestů nepřesahujících tři roky odnětí svobody). Podle současné právní úpravy může resort vnitra zrušit cizinci platnost povolení bez toho, aby muselo být přihlíženo například k tomu, že má cizinec v České republice také rodinu, až po čtyřnásobném odsouzení. Zákon již dnes přímo umožňuje zrušit povolení pobytu u cizince, jenž je odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce přesahující tři roky.

Opakované odsouzení pro úmyslný trestný čin představuje zcela legitimní důvod pro zrušení pobytu cizince. V případě této osoby je totiž zjevné, že nesměřuje k nápravě a jeho pobyt v zemi ohrožuje bezpečnost státu a jeho obyvatel. V tomto případě musíme postupovat rychle a nekompromisně. Není možné, aby proces odebrání povolení k pobytu u někoho, kdo se opakovaně dopouští trestné činnosti na našem území, trval třeba dva, ale klidně také šest let," uvedl k návrhu ministr vnitra Jan Hamáček.

Proti rozhodnutí o zrušení pobytu by se po přijetí návrhu už nedalo odvolávat u Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Rozhodnutí by tak bylo napadnutelné žalobou u soudu, který bude mít ale nově lhůtu na rozhodnutí 90 dnů. Stejnou lhůtu pro rozhodnutí bude mít také Nejvyšší správní soud v případě podání kasační stížnosti. V současnosti žádné takové lhůty neexistují. Všechna tato opatření výrazně zkrátí dobu pobytu trestaného cizince na českém území a uspíší tím i následný proces vyhoštění.

Česká republika je sedmou nejbezpečnější zemí na světě. Nejedná se ale o samozřejmost, na bezpečí v naší zemi musíme neustále pracovat a zasloužit se o něj. Hlavní roli v tom samozřejmě musí hrát stát, který ale musí mít účinné nástroje k ochraně svých obyvatel. Pokud řízení o odebrání pobytu člověku, který u nás dlouhodobě páchá trestnou činnost, trvá třeba 6 let, je to špatně. ČSSD má ve svém programu, že zajistí občanům bezpečnost. Touto změnou zákona k tomu výrazně přispějeme," doplnil Jan Hamáček.

Další navrhovanou změnou je vyloučení možnosti, aby se účastníci řízení mohli seznámit s utajovanými skutečnostmi, které soudu poskytnou bezpečnostní složky.

Data a příklady:

Počet řízení o ukončení pobytu cizincům v ČR v roce 2016: 389
Počet řízení o ukončení pobytu cizincům v ČR v roce 2017: 404
Poznámka: odchylka kvůli přečíslování paragrafů +/- 10 řízení

Příklad 1)

V listopadu 2011 zrušil Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra pobyt občanovi Nigérie, který byl odsouzen k 10 letům vězení za prodej drog v rámci mezinárodní organizované skupiny. A teprve v září 2017 rozhodl Nejvyšší správní soud definitivně o ukončení jeho pobytu v České republice. Celý proces tedy trval téměř 6 let!

Příklad 2)
Opět za drogovou činnost byl odsouzen k tříletému pobytu za mřížemi Makedonec, u něhož rozhodl o ukončení pobytu Odbor azylové a migrační politiky v dubnu 2014. Nejvyšší správní soud pak celý proces ukončil až v červenci 2017. Tři a půl roku tak byl tento cizinec na území České republiky.

Příklad 3)
Občan Vietnamu podmíněně odsouzen za úmyslný trestný čin. Odbor azylové a migrační politiky mu zrušil pobyt v ČR v polovině května 2015. Nejvyšší správní soud definitivně rozhodl až v listopadu 2016. Celkem tedy řízení trvalo rok a půl, po celou dobu byl tento cizinec na území ČR. V současné době žádá o přechodný pobyt a již má čistý výpis z Rejstříku trestů.

Záznam tiskové konference Jana Hamáčka je možné přehrát zde

Blogy