J. Maláčová: Vláda poskytne ochranné pomůcky zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc

12. října 2020

Vláda dnes podpořila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který zajistí potřebnou ochranu před nákazou koronavirem zaměstnancům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) i ohroženým dětem, kterým poskytují péči i během nouzového stavu. Stát jim zajistí ochranné prostředky jako jsou roušky, respirátory, rukavice nebo ochranné štíty.

„V České republice je aktuálně 55 zařízení s kapacitou pro více jak 700 dětí, která zajišťují péči o ohrožené děti, a to nepřetržitě. Ochránit lidi, kteří se starají o ohrožené děti, znamená ochránit zdraví a život samotných, už tak často těžce zkoušených, dětí. A to je smyslem opatření, které jsem dnes navrhla,“ komentuje návrh ministryně Maláčová.

Pro tato zařízení bude ze Správy státních hmotných rezerv zajištěno po dobu nouzového stavu až 26 580 kusů respirátorů typu FFP2, 186 000 kusů roušek, 49 500 kusů ochranných rukavic, 2 475 kusů ochranných štítů. Tyto prostředky budou zařízením poskytnuty prostřednictvím Hasičského záchranného sboru ČR, který je dopraví na distribuční místa v krajích a v hlavním městě Praze.

Cílem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je poskytování ochrany a pomoci dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.

V současné situaci je personál v těchto zařízeních vystaven riziku nákazy při přijímání ohrožených dětí, které probíhá jak přes den, tak i v noci. Rovněž je nutné zajistit nepřetržitou přítomnost personálu u dětí v zařízení, včetně doby, kterou obvykle tyto děti tráví ve škole nebo školce. Z toho důvodu je vysoce aktuální zajistit ochranné pomůcky těmto zaměstnancům a zajistit tak jejich ochranu. V neposlední řadě je nutné přihlédnout k tomu, že do zařízení jsou přijímány děti často bez jakýchkoliv hygienických pomůcek, tedy i bez roušek, které je však nutné zajistit samotným zařízením například v případě školní výuky.
MPSV podporuje tato zařízení prostřednictvím státního příspěvku, kdy je ZDVOP podle zákona aktuálně vypláceno 22 800 Kč za měsíc na jedno dítě. V rámci novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, je počítáno s navýšením o 7 200 Kč. MPSV také na podporu ZDVOP vyhlásilo i mimořádný dotační titul (odkaz zde).

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy