J. Maláčová: Poslanci otevřeli téma dostupnější péče pro nejmenší děti

17. prosince 2020

Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení projednala novelu zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Ta má změnit předškolní péči o ty nejmladší děti. Úprava počítá se stabilním financováním. Péče o nejmladší děti bude dostupnější a kvalitnější. A dětské skupiny také dostanou nové a srozumitelnější jméno „jesle“. Novela by měla začít platit od 1. července 2021.

„Díky naší novele budou mít všechny rodiny finančně dostupnou a kvalitní péči o ty nejmenší. Rodiče by totiž měli mít možnost skloubit pracovní a rodinný život přesně tak, jak si představují a sami chtějí,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

V polovině roku 2022 skončí podpora těchto zařízení z evropských fondů. Je proto třeba zajistit stabilní financování ze státního rozpočtu. Novela zákona má také zlepšit kvalitu péče podle toho, jak se služba v posledních 6 letech osvědčila v praxi.

Co bude jinak?

Stabilní financování z rozpočtu: Novela zavádí stabilní a předvídatelný systém financování jeslí. Příspěvek budou zařízení dostávat na každé obsazené místo v denní výši stanovené normativem v nařízení vlády, a to zálohově jednou za 4 měsíce. Výši normativu, stejně tak jako maximální úhradu rodičem bude každoročně stanovovat vláda s přihlédnutím k normativům v mateřských školách.

Dostupná péče pro děti do 3 let: Podle analýz tvoří 75 % dětí v dětských skupinách děti mladší 3 let, dvouleté pak více než polovinu. Ne vždy je totiž v mateřských školách kapacita pro tříleté předškoláky. Novela umožní rodičům, aby mohli své děti mít v jeslích do jejich 3 let, konkrétně tedy do srpna následujícím po třetích narozeninách tak, aby byla plynulá návaznost na školský zákon (tj. nárok na místo v mateřské škole).

Kvalita péče především: Novela zavádí povinnost dalšího vzdělávání pečujících osob a ukotvuje v legislativě standardy kvality péče. Upraví se odborná způsobilost pečujících osob se zaměřením na zdravotnické minimum a vytvoří se nová profesní kvalifikace chůva pro děti v jeslích s důrazem na zdravotnické vzdělání a vývojovou psychologii.

Z dětských skupin jesle: Změna názvu lépe ukotví představu veřejnosti o tom, o jaký typ instituce jde. Název „jesle“ je totiž mezi lidmi mnohem více zažitý a většina si pod ním představí konkrétní zařízení pro nejmenší. Navíc jde o běžně užívaný název pro obdobná zařízení napříč Evropou.

Jak to bude v praxi?

Stávající dětské skupiny budou mít přechodné období, během kterého se přizpůsobí novým podmínkám. Od září 2024 bude existovat již jednotný a přehledný systém předškolní péče, tedy jesle pro nejmenší s následným plynulým přestupem do mateřské školy.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 


Blogy