J. Maláčová: Architektura důchodového systému v kostce

22. ledna 2020

Důchodová reforma přichází s novým způsobem výpočtu penzí. Reforma zásadně změní podobu státního pilíře. Cílem změn je nastavení takového důchodového systému, který bude poskytovat spravedlivé a důstojné důchody, bude široké veřejnosti srozumitelný a bude dlouhodobě udržitelný. Nový systém by tak měl více ocenit pečující, zajistit minimální životní standard seniorů a zároveň i myslet na budoucí důchodce.

1. Architektura nového systému
Na architektuře systému se shodla komise složená z předních českých odborníků.


obrázek


Starobní důchody současných seniorů

• Každý senior, který již má starobní důchod přiznaný, dostane v novém systému stejný, anebo vyšší důchod.
• Není tedy možné, aby si pohoršilo 90 % důchodců.

Základní část: část důchodu zaručující důstojné důchody pro všechny
• Garantuje všem minimální životní standard důchodců. Základní část musí dosahovat alespoň třetiny průměrné mzdy, aby méně seniorů žilo v chudobě.
• 2 ze 3 OSVČ dnes odvádí do systému přibližně 2 500 Kč, což už nyní na důchod nestačí, v budoucnu se musí zapojit více, aby mohli pobírat základní důchod.

Zásluhová část: část důchodu oceňující individuální životní dráhu
• Oceňuje odvedené pojistné v průběhu pracovní kariéry.
• Oceňuje péči o děti nebo zdravotně postižené formou fiktivních vyměřovacích základů. To znamená, že při výpočtu důchodu se na pečujícího bude dívat, jako kdyby pracoval alespoň za průměrnou mzdu.
• Spravedlivá varianta navíc oceňuje péči za každé dítě bonusem 500 Kč.
• Spravedlivá varianta oceňuje práci bonusem navíc 240 Kč měsíčně za každý rok nad 41 let práce, péče apod.

Individuální důchodová konta = cesta k lepší informovanosti
• Veškeré informace o očekávané výši důchodu a zbývajících podmínkách pro jeho získání bude mít každý občan na svém individuálním důchodovém kontě.

2. Tři scénáře – Kdo si polepší a kolik to bude stát?
Detailní popis dopadů jednotlivých scénářů na důchody k dispozici ZDE.

A. Spravedlivá varianta

• Hlavní cíl: spravedlivé a důstojné důchody.
• Ocenění práce: za vyšší příjmy vyšší důchod, navíc 240 Kč měsíčně za každý rok nad 41 let práce, péče apod.
• Ocenění péče: 100% fiktivním základem a bonusy za každé dítě 500 Kč.
• Průměrný důchod: v 1. roce po reformě vzroste o 1 150 Kč.
• Dopady na rozpočet: v prvním roce přibližně 10,6 miliardy Kč. Tvrzení ministryně financí o 300 miliardách korun jsou tedy zavádějící a nepravdivé.
• Toto je varianta, kterou prosazuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a sociální demokracie.

obrázek

B. Technická varianta

• Hlavní cíl: kompromis mezi spravedlností důchodů a finančními náklady.
• Ocenění práce: za vyšší příjmy vyšší důchod, bez bonusu za každý rok nad 41 let práce, péče apod.
• Ocenění péče: 100% fiktivním základem, ale bez bonusů za dítě.
• Průměrný důchod: v 1. roce po reformě vzroste o 490 Kč.
• Dopady na rozpočet: dlouhodobá finanční udržitelnost jako v současném systému


obrázek

C. Úsporná varianta

• Hlavní cíl: snížit potřebu dodatečných příjmů rozpočtu, a to na úkor spravedlnosti a důstojnosti.
• Ocenění práce: za vyšší příjmy vyšší důchod, bez bonusu za každý rok nad 41 let práce, péče apod.
• Ocenění péče: pouze 80% fiktivním základem, bez bonusů za dítě.
• Průměrný důchod: v 1. roce po reformě vzroste o 100 Kč, po 5 letech již ale klesne o 400 Kč.
• Dopady na rozpočet: zlepší dlouhodobou finanční udržitelnost, ale nevyřeší ji.
• Tuto variantu MPSV odmítá. Má sloužit pouze k ilustraci, jak by situace vypadala, pokud bychom neřešili dodatečné příjmy.

 obrázek

3. Předčasné důchody
Součástí zajištění větší spravedlnosti je také návrh na dřívější odchod do penze
u náročných profesí. Vybrané profese budou určené tzv. kategoriemi práce, které hodnotí vliv práce na zdraví zaměstnanců.

Za každých odpracovaných 10 let v náročné profesi bude moci zaměstnanec odejít o rok dříve do důchodu bez jakékoli penalizace. Bez zavedení tohoto mechanismu by zaměstnanci za každý rok předčasného odchodu do důchodu v průměru přišli o 1 000 Kč měsíčně.

Na spolufinancování těchto dřívějších odchodů se bude podílet zaměstnavatel, který
z náročné práce profituje.

Podrobnosti k plánované reformě k dispozici ZDE.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy