eNeschopenka úspěšně funguje už 9 měsíců. Zatěžkávací zkoušku během koronakrize zvládla na výbornou

2. října 2020

eNeschopenka běží v ostrém provozu už 9 měsíců. Přes počáteční projevy nedůvěry se velmi brzy ukázalo, jaké výhody eNeschopenka přinesla a k jak významnému zjednodušení administrativy spojené s pracovní neschopností došlo. Pomyslným zátěžovým testem prošla během první vlny koronavirové krize. Úspěšně. V některých březnových dnech vystavili lékaři řádově i desetitisíce eNeschopenek denně. Rekordním dnem se stal 16. březen 2020, kdy lékaři vystavili více než 50 tisíc eNeschopenek.

„eNeschopenku jsme spustili 1. ledna 2020. Přestože tomu předcházela velmi náročná příprava, v českých podmínkách dosud nevídaný projekt se podařilo zrealizovat v rekordním čase. Jsem pyšná na to, že se eNeschopenka, i přes veliké počáteční pochybnosti, ukázala jako spolehlivý a funkční projekt, který se osvědčil zejména během koronakrize,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

eNeschopenka elektronicky propojila 22 tisíc poskytovatelů zdravotních služeb, téměř 300 tisíc zaměstnavatelů a Českou správu sociálního zabezpečení. Namísto papírů teď už obíhají jenom data.

„Pokud by eNeschopenka nefungovala, každý pacient by byl nucen fyzicky navštívit svého ošetřujícího lékaře, který by mu musel vypisovat klasické papírové propisovací tiskopisy. Příslušné díly tiskopisu by museli lékaři posílat poštou na správu sociálního zabezpečení, a pacienti předávat svým zaměstnavatelům. Dnes už tak trochu absurdní, v souvislosti s karanténou o to více, do roku 2020 ale každodenní realita,“ říká František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení.

V loňském roce touto dobou vstupovala eNeschopenka do testování. Všechny dotčené subjekty se k ní 1. ledna 2020 bez větších obtíží připojily. Přestože při přípravě zaznívaly i názory, že vše běží až příliš rychle, s odstupem času je v kontextu koronavirové krize zřejmé, že eNeschopenka přišla v pravý čas. Její fungování ve vztahu ke karanténám zachránilo zcela nepředvídatelnou a jinak neřešitelnou situaci lékařům, zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům.

eNESCHOPENKA V ČÍSLECH

Počet vystavených eNeschopenek od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020

Měsíc Počet nových neschopenek Z toho počet karantén
leden 244 807 0
únor 235 589 0
březen 343 907  35 998
duben 114 420  13 614
květen 99 075  3 987
červen 124 047  3 643
červenec 119 777  6 717
srpen 139 001  10 002
září 239 412 33 769
CELKEM 1 660 035  107 730

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy