Jednali starostové za ČSSD

14. června 2016

V úterý 15. června se v Lidovém domě uskutečnila již pátá Valná hromada Klubu starostů a primátorů zvolených za ČSSD. Tématem setkání byla především aktuální legislativa, týkající se komunální politiky a diskuze nad dlouhodobějšími programovými cíli Klubu, včetně upevnění jeho postavení v rámci sociální demokracie.

„Valné hromady se účastnilo více než pět desítek starostů a primátorů za sociální demokracii ze všech krajů České republiky. Jsem potěšen, že jednání se účastnili také předseda ČSSD B. Sobotka, statutární místopředseda ČSSD M. Chovanec a místopředseda ČSSD pro hospodaření M. Starec, což Valné hromadě přidalo na potřebné vážnosti," zdůraznil Stanislav Mrvka, starosta Jindřichova Hradce a předseda Klubu.

Starostové a primátoři za ČSSD podrobně diskutovali dopady připravované legislativy na komunální politiku, zejména legislativní návrhy v oblasti hmotné nouze, sociálního bydlení a školství.

„Přirozeně jsme nemohli nezmínit debatu o Nejvyšším kontrolním úřadu, zvláště když byli v sále přítomni i senátoři za ČSSD. Starostové byli ve svých vyjádřeních často kritičtí, což se odrazilo i do schválených usnesení. I když tato vláda je vůči požadavkům obcí velmi vstřícná, bianco šek přirozeně od nás nemá," zdůraznil Stanislav Mrvka.

Velmi důležitou část Valné hromady představoval příspěvek starostů k dlouhodobému programu ČSSD. Valná hromada schválila koncepční materiál, který předkladatelům budoucího dlouhodobého programu ČSSD dává odpověď na otázku, co by z pohledu územní samosprávu nemělo v tomto obecném programu chybět. „Očekáváme, že v dlouhodobém programu budou zakotveny konkrétní záruky rozvoje obcí, především v ústavněprávní a finanční rovině. Na tom byla nalezena většinová shoda", uzavírá Stanislav Mrvka.

podrobněji o jednání Klubu píše tajemník klubu Mgr. Petr Schlesinger zde:

https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/postrehy-z-jednani-starostu-v-praze/ 
 

Blogy