Dětským skupinám se otevírají dveře k dotacím, do konce července o ně mohou žádat na MPSV

3. května 2021

Dětské skupiny mohou ode dneška podávat žádosti o mimořádnou dotaci. Tato dotační výzva má dvě části: první z nich cílí na částečnou kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s pandemií COVID-19, druhá pak na pomoc s hrazením nájemného. Provozovatelé dětských skupin museli v minulých měsících zápasit s poklesem plateb od rodičů a od 1. března byly dokonce plošně uzavřeny. V polovině krajů dokonce zůstávají i teď stále zavřené. Proto Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo mimořádný dotační titul pro poskytovatele dětských skupin v celkovém objemu 74,2 milionu korun.

„Dětské skupiny potřebují naši pomoc, aby krizi přežily. Jejich zřizovatelé jsou převážně neziskové organizace a ty už ze své podstaty nemohly v minulosti vytvářet finanční úspory, z nichž by nyní mohli čerpat. V období pandemie musely přitom čelit úbytku příjmů, přičemž je pravidla financovaní z ESF vylučovala z jakékoliv jiné veřejné covidové podpory. Proto jsme připravili dotační titul, který dětským skupinám pomůže s úhradou zvýšených nákladů a také s částečnou úhradou nájemného po dobu šesti měsíců,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Část A – zvýšené náklady

Prostředky této části dotačního titulu jsou určeny výhradně na pokrytí zvýšených provozních nákladů, které poskytovatelům vznikly nebo vzniknou v souvislosti s pandemií COVID-19 při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Může se jednat zejména o náklady vynaložené na pořízení roušek, respirátorů, rukavic, ochranných štítů či antivirových dezinfekčních prostředků. Uznatelné jsou však i náklady spojené se zajištěním zvýšené informovanosti rodičů a dětí, včetně např. úprav pokynů pro rodiče při předávání a vyzvedávání dětí a další náklady, jejichž vznik je jednoznačně vázán na opatření související s pandemií COVID-19.

Výše dotace v části A je závislá na kapacitě dětské skupiny, hlavním ukazatelem je přitom kapacita zapsaná v evidenci a k tomu náležící počet pečujících osob. Na jednu osobu bude možné žádat o dotaci do výše 12 tisíc Kč, přičemž počet pečujících osob, na které lze žádat, je vymezen následovně:

• u DS s kapacitou do 6 dětí je možné požádat nejvýše na 2 pečující osoby,
• u DS s kapacitou 7 – 12 dětí je možné požádat nejvýše na 3 pečující osoby,
• u DS s kapacitou 13 – 24 dětí je možné požádat nejvýše na 4 pečující osoby.

Část B – COVID nájemné pro dětské skupiny

Prostředky této části dotačního titulu jsou určeny na pomoc s úhradou nájemného za prostory určené k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Podmínky této části byly nastaveny obdobně, jako je tomu u dotačního titulu na podporu hrazení nájemného od Ministerstva průmyslu a obchodu, tedy ve výši 50 % uhrazených nákladů. O podporu v rámci této části bude možné žádat na období šesti měsíců v průběhu roku 2021 a to za podmínky, že na toto období nebude uplatněna žádná jiná podpora z veřejných prostředků (zejména tedy tzv. jednotka na nájem v rámci dotační podpory z ESF).

Žádost o poskytnutí dotace musí být doručena do datové schránky MPSV nebo fyzicky na podatelnu MPSV nejpozději do 31. července 2021. Více informací o dotačním titulu najdete na webových stránkách ministerstva (ZDE).

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy