ČSSD zahájila diskuse v rámci svého projektu Česko20+, představila vizi české rodiny pro příštích 20 let

21. dubna 2017

ČSSD zahájila tématem Šťastnější rodina první ze série veřejných debat v rámci projektu Česko 20+. Premiér a předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka a ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Michaela Marksová představili návrhy hlavní pilíře rodinné politiky sociální demokracie. Cílem navržených opatření je usnadnit zakládání a fungování rodiny, proto směřují do oblasti bydlení, rovnováhy mezi prací, osobním životem a výchovou dětí a péčí o prarodiče.

Občanům postupně představíme naši vizi fungování rodiny, spravedlivějšího sociálního systému, vstřícnějšího zdravotnictví, modernějšího školství, kvalitnějších pracovních míst, bezpečnější republiky, vysokorychlostní dopravy, kvalitních potravin a zdravého životního stylu, digitální republiky a fungování České republiky v Evropě," říká o projektu Česko 20+ Bohuslav Sobotka.

Stále platí, že rodina je základ společnosti. Proto se první debata věnovala tématu Šťastnější rodina. Sociální demokracie chce, aby budování rodiny bylo snazší, aby rodina měla kde bydlet, aby rodiče mohli zvládnout práci i výchovou dětí, a aby našli pomoc při péči o prarodiče, až ji budou potřebovat.

Nesmí se například stávat, že mladý pár dlouhodobě odkládá založení rodiny kvůli obavě, zda to finančně zvládne. Stát musí pokračovat ve vytváření konkrétních podmínek, které mladým rodinám v této fázi života dají pocit vetší jistoty," vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Plánovaná opatření k vytvoření lepšího prostředí pro rodiny směřují do těchto hlavních oblastí: 1) usnadnění založení rodiny, 2) rovnováha mezi prací a rodinou, 3) podpora návratu do práce po mateřské dovolené, 4) finanční podpora rodiny, 5) péče o blízké bez devastujícího finančního propadu.

Založení rodiny představuje pro mladé lidi finančně náročnou situaci. I to je jeden z důvodů, proč jej často odkládají na dobu, kdy budou mít vlastní kvalitní zázemí i stabilní zaměstnání. Česká republika patří k zemím s nejdražším bydlením v Evropě. Výdaje za bydlení se pohybují v průměru od 30 % až do 50 % příjmů rodiny, tj. v průměru 5 600 Kč měsíčně, rodiny s dětmi pak zaplatí více než 6 000 Kč," doplňuje Michaela Marksová.

Jako problém také vidíme, že lidé v České republice tráví kvůli nízkým mzdám hodně času v práci a často nemají čas na svoji rodinu. Nejen pro matky malých dětí, ale ve stále větší míře i pro otce je velmi důležitý čas, který tráví se svými dětmi. Proto je klíčové zajistit dostatek částečných pracovních úvazků – v současné době pracuje na zkrácený úvazek jen 10,4 % žen, zatímco průměr EU je 32,8 %. Mladí lidé s malými dětmi chtějí mít možnost výběru mezi různými typy kvalitních služeb péče o děti. Ve vládě se nám podařilo prosadit zřízení dětských skupin i garanci místa ve školkách pro všechny děti postupně již od 2 let, nyní chceme navázat na svou úspěšnou vládní politiku a proto budeme prosazovat další kroky."

V oblasti usnadnění založení rodiny navrhuje ČSSD tato hlavní opatření: 1) porodné pro každé dítě ve výši 15 tisíc Kč, 2) novomanželské půjčky pro mladé manžele i registrované partnery (do 1 roku od sňatku či uzavření partnerství) až do výše 300 tisíc Kč, 3) podpora výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny, a sice státními dotacemi pro obce v objemu až 3 miliard korun ročně, 4) změnit současný nefunkční systém úvěrů pro mladé rodiny přes Státní fond rozvoje bydlení, 5) zákon o sociálním bydlení. 

V oblasti rovnováhy mezi rodinou a prací a podpoře návratu do práce po mateřské dovolené sociální demokracie navrhuje: 1) zajistit financování nové služby péče o děti – mikrojeslí pro děti od půl roku do 4 let ze státního rozpočtu, 2) najít se zaměstnavateli cesty, jak vytvořit více míst na částečný úvazek, 3) podpora obcí při budování kapacit mateřských škol i pro dvouleté děti a 4) zajištění plošného fungování školních družin a také prodloužení jejich fungování do 18.00 hodin každého pracovního dne.

V oblasti finanční podpory rodin a péče o blízké: 1) valorizace rodičovského příspěvku na 300 tisíc Kč tak, aby se opět narovnal poměr mezi minimální mzdou a rodičovským příspěvkem, 2) snižování rozdílů mezi mzdou žen a mužů, který v současnosti průměrně činí 7 tisíc Kč, 3) dlouhodobé ošetřovné až na 3 měsíce za 60% náhradu mzdy a s ochranou pracovního místa pro toho, kdo se stará o nemohoucího blízkého, 4) zavedení zvláštního pojištění na péči, ze kterého si budou moct nemohoucí lidé platit například terénní sociální služby.

Cílem projektu Česko 20+ je zformulovat dlouhodobou vizi fungování České republiky v klíčových oblastech života v příštích 20 letech a prohloubit společenský dialog sociální demokracie s občany. O budoucím fungování České republiky bude sociální demokracie diskutovat jak přímo s občany, tak skrze sociální sítě a on-line prostředí (www.20plus.cz). Vedle veřejných debat s občany, které proběhnou v Praze, Olomouci, Ostravě, Brně, Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a Plzni bude on-line komunikace a sběr podnětů od občanů na sociálních sítích hlavním nástrojem zapojení veřejnosti do diskuse.

Blogy