ČSSD žádá ministra Kubu, aby zabránil privatizaci CzechInvestu

19. července 2012

ČSSD zásadně protestuje proti jednání generálního ředitele CzechInvestu Miroslava Křížka a jeho snaze o tichou privatizaci jádra činnosti této státní instituce.

Ředitel Křížek se pokusil outsourcingem vyvést správu, aktualizaci a zpracování nabídky průmyslových nemovitostí pro investory prostřednictvím databáze nemovitostí. Tuto činnost se Miroslav Křížek pokusil převést dne 21. června 2012 na firmu Glafin, s.r.o., Bratislavská 1527/15, 102 00 Praha 10, IČ 24175081 bez toho, aby proběhlo řádné veřejné výběrové řízení.

Informace o tom, že probíhá veřejné výběrové řízení, nebyla řádně a včas oznámena na webovských stranách CzechInvestu. Tam byla vložena tato informace až v červenci, tedy poté, co pan generální ředitel již rozhodl!

Takové jednání vyvolává mnoho vážných podezření a je zcela nepřijatelné a neomluvitelné!

Je alarmující, že česká vláda namísto snahy o zlepšení hospodářského výkonu a výběru daní se spíže snaží postupně zprivatizovat i instituce, které v minulosti velmi pomohli českému hospodářskému růstu. Výkon české ekonomiky přitom v letošním roce klesá. Jenom za první čtvrtletí roku 2012 HDP poklesl o 0,6%. Ze slabého výkonu ekonomiky vyplývá i špatný výběr daní.

Sociální demokracie proto vyzývá ministra průmyslu a obchodu Martina Kubu, aby okamžitě zasáhl a zastavil všechny snahy o privatizaci CzechInvestu. Je zároveň nanejvýš nutné, aby z nepřijatelného jednání generálního ředitele CzechInvestu Křížka vyvodil personální důsledky. Zároveň by měl pan ministr předložit novou koncepci fungování CzechInvestu, který by měl vrátit do dob své největší slávy (1998-2006), kdy získával pro Českou republiku významný objem zahraničních investic. Bez dobře fungujícího CzechInvestu nebude hospodářského růstu, nebude prosperující Česká republika.

Blogy