ČSSD snížila v roce 2011 své závazky o 65 milionů korun

29. března 2012

ČSSD dnes zveřejnila výroční finanční zprávu o svém hospodaření v roce 2011, ve kterém dosáhla nejlepšího hospodářského výsledku v posledních deseti letech. Výnosy činily 238,9 miliónu korun (během roku 2011 zvýšený plán: 242,3 miliónu), náklady dosáhly 168,6 miliónu korun (plán: 184,3 miliónu korun). Hospodářský výsledek překonal stanovený plán o 21,13 % a vzrostl na 70,3 miliónu korun (zvýšený plán: 58 miliónů korun).

„Rok 2011 byl v oblasti hospodaření jedním z nejúspěšnějších v naší novodobé historii. Dosáhli jsme hospodářského výsledku ve výši 70 miliónů korun, a to bez výrazných sponzorských darů, především díky programu úsporných opatření v provozní oblasti. Zároveň se nám podařilo výrazně snížit závazky sociální demokracie vůči akciové společnosti Cíl, a to o více než 65 milionů korun. Výrok auditora k výroční zprávě je bez výhrad,“ uvedl místopředseda ČSSD pro hospodaření Martin Starec.

„K dalším úspěchům patří splnění povinného podílu zaměstnaných osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců a významné zvýšení objemu vybraných členských přípěvků o dva miliony korun,“ řekl Martin Starec.

V roce 2011 financovala ČSSD své aktivity dle schváleného rozpočtu bezproblémově na všech úrovních. Rozpočet ČSSD v roce 2011 byl splněn. Proto bude za rok 2011 v příštích dnech vyplacena zaměstnancům mimořádná odměna ve výši 1,4 miliónu korun.

Blogy