ČSSD přijala Manifest Otevřeného programu a bude prosazovat rozumné programové návrhy jiných stran

13. května 2010

Manifest Otevřeného programu ČSSD (viz fotogalerie) dnes jednohlasně odsouhlasilo vedení České strany sociálně demokratické a předkládá jej ke schválení zítřejšímu jednání předsednictva strany.

Manifest Otevřeného programu ČSSD je postaven na principu, podle kterého ČSSD chce hájit zájmy všech občanů České republiky, a proto je otevřena všem rozumným a kvalitním programovým návrhům bez ohledu na to, ze které části politického spektra pochází. Proto je ČSSD je připravena bez předpojatosti podporovat a prosazovat všechny programové návrhy, které povedou k rozvoji České republiky a ke zlepšení životní úrovně jejich obyvatel.

Některé návrhy z volebních programů zejména malých politických stran považujeme na inspirativní a prospěšné a rozhodli jsme se je zapracovat do volebního programu ČSSD.

Balíček přímé demokracie a zvýšení počtu žen v politice

ČSSD je rozhodnuta prosazovat zavedení přímé volby hejtmanů a primátora hlavního města Prahy tak, aby si občané mohli přímo vybrat své vrcholné představitele na úrovni krajů. Pokud se tento krok osvědčí v praxi, budeme prosazovat rozšíření tohoto principu na úroveň měst a obcí.

ČSSD také dlouhodobě prosazuje zvýšení podílu žen v politice. Proto podpoříme vznikající návrh novely volebního zákona, který uzákoní minimální třetinové zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách politických stran. Budeme navrhovat, aby výše uvedený návrh platil již pro volby do PSP v roce 2014.

Razantněji proti hazardu

ČSSD se ve svém volebním programu zavázala k prosazování nového loterijního zákona, který v souladu s evropskými pravidly zvýší transparentnost loterijního prostředí a zvýší pravomoci státu a obcí regulovat podnikání v této oblasti.

Nově v této oblasti budeme prosazovat, aby připravovaná novela loterijního zákona obsahovala také následující principy:
*    konečné slovo obcí o umístění hracího přístroje nebo videoterminálu na svém území
*    zákaz nepřetržitého provozu heren, kasin a sázkových kanceláří
*    povinné odvody na veřejně prospěšnou činnost loterijních společností se budou provádět prostřednictvím jednoho fondu, který bude pod důslednou veřejnou správou i kontrolou
*    zavedení možnosti odebrání licence za umožnění hry mladistvým

ČSSD bude prosazovat vyšší odvody a zdanění příjmů sázkových a loterijních společností  na úroveň běžných právnických osob. Tím dojde k navýšení příjmů státního rozpočtu o miliardy korun i při zachování stávající podpory sportu a veřejně prospěšných projektů.

Nová opatření proti korupci a pro transparentní veřejné zakázky

Sociální demokracie veřejnosti představila komplexní plán boje proti korupci a ke zvýšení efektivity a transparentnosti veřejných zakázek.

Nově podporujeme přísnější definici členů výběrových komisí, které posuzují nabídky účastníků veřejných zakázek. ČSSD navrhuje, aby u zakázek, jejichž předpokládaná hodnota plnění převyšuje částku 100 mil. Kč, tvořili polovinu členů komise nezávislí odborníci, kteří nejsou nijak spojeni se zadavatelem zakázky. Umožníme také přímé sledování zadávacího procesu autorizovanými novináři a protikorupčními organizacemi. Tím dojde k posílení transparentnosti a veřejné kontroly celého procesu.

Z možnosti ucházet se o veřejné zakázky, o národní dotační programy a o programy podpory EU v ČR chceme vyloučit firmy, které zdaňují své zisky v daňových rájích a jsou tak nespravedlivě zvýhodněny v hospodářské soutěži oproti firmám, které se podílejí na prosperitě země, ve které podnikají.

Vytvoření Rady konsensu

V případě, že ČSSD dostane důvěru občanů a bude mít možnost podílet se na výkonu vládní odpovědnosti, zavazuje se zřídit tzv. Radu konsensu. Na půdě této rady vznikne nový férový mechanismus komunikace mezi vládou a opozičními stranami, stejně jako stranami neparlamentními. Hlavním smyslem je nalézání celospolečenského konsensu nad zákony a opatřeními se zásadním  dopadem na život občanů ČR.


Jiří Paroubek
předseda ČSSD

Manifest Otevřeného programu ČSSD ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Blogy