ČSSD opraví v Senátu vládní návrh daňové reformy, trvá přitom na zajištění financování sportu z výnosů hazardu a odložení účinnosti na rok 2015

16. listopadu 2011

ČSSD odmítá pokrytecké obviňování ze strany TOP 09, která hovoří o tom, že se ČSSD stala při hlasování o tzv. daňové reformě součástí jakési „hazardní koalice“.

ČSSD odmítá pokrytecké obviňování ze strany TOP 09, která hovoří o tom, že se ČSSD stala při hlasování o tzv. daňové reformě součástí jakési „hazardní koalice“. ČSSD trvale hlasovala a vždy hlasuje pro všechny návrhy, které směřovaly a směřují k posílení regulace hazardu. V tomto případě nešlo o regulaci, ale o rozhodnutí, zda z výnosů hazardu bude garantováno financování sportu, který dnes v naší zemi prochází vážnou finanční i organizační krizí. Poslanci ČSSD hlasovali v souladu s dlouhodobými programovými prioritami ČSSD, které počítají s tím, že by významná část výnosu z hazardních her měla být použita právě na řešení financování sportovních organizací, včetně podpory mládežnického sportu a sportovních aktivit na venkově.

Je nutno připomenout fakta:

 

Zákon byl, včetně nyní zjišťovaných legislativních chyb, schválen výhradně hlasy ODS, TOP 09 a VV. Pokud měli poslanci TOP 09 ke konečné  podobě zákona výhrady, neměli pro něj hlasovat stejně, jako pro zákon nehlasovali poslanci ČSSD. Zákon by pak nebyl vůbec přijat.

V průběhu projednávání zákona v Poslanecké sněmovně byla podána celá řada pozměňujících návrhů, které se týkaly zejména úpravy regulace hazardu. V naprosté většině se jednalo o návrhy, předkládané koaličními poslanci. Pozměňující návrh, který mění současnou situaci při použití výtěžku z hazardu tak, že jednu třetinu ponechává obcím, druhou třetinu posílá ve prospěch sportu na zvláštní účet ministerstva školství, a poslední třetinu umožňuje provozovatelům poskytnout po schválení ministerstvem financí na veřejně prospěšné účely, předložili koaliční poslanci z ODS a VV. Tento návrh schválil rozpočtový výbor, v němž má opět výraznou většinu vládní koalice. Ministr financí Kalousek do celého tohoto procesu nijak nezasahoval, ačkoliv k tomu měl řadu příležitostí.

 

Schvalování tzv. daňové reformy doprovázel legislativní chaos a snaha vládních poslanců měnit řadu důležitých ustanovení, včetně účinnosti, na poslední chvíli. Podobný legislativní zmatek doprovází všechny tzv. vládní reformy a zvyšuje pravděpodobnost, že zákony budou obsahovat velké množství chyb. To se stalo i v případě tzv. daňové reformy. Je dobré připomenout, že jak předkladatel zákona, tak zpravodaj, kteří řídili závěrečné hlasování, byli opět z řad vládní koalice.

Jediný důvod, proč při hlasování na plénu Poslanecké sněmovny jeden z pozměňujících návrhů rozpočtového výboru podpořil celý poslanecký klub ČSSD, byla obava ČSSD o zajištění financování sportu v příštích letech. V současné době jdou ročně na podporu sportovních aktivit v rámci prostředků na veřejně prospěšné účely z hazardu více než 2 miliardy korun. Pokud by byl zákon schválen v podobě, jak to prosazovala TOP 09, sportovní prostředí by o tyto prostředky nenávratně přišlo. Navrhované řešení, které poslanci ČSSD podpořili, je zcela transparentní. Třetina výnosů z hazardu by měla směřovat na zvláštní účet ministerstva školství, které by tyto prostředky následně rozdělilo ve prospěch sportu.

Je dobré připomenout, že to byla ČSSD, která od roku 2005 trvale předkládala návrhy zákonů, směřující k posílení regulace hazardu a zvýšení transparentnosti použití výtěžku z hazardních her a loterií. Před volbami v roce 2010 byl návrh ČSSD na regulaci hazardu schválen jak v Poslanecké sněmovně, tak Senátu. Vetoval ho však prezident republiky a to ve chvíli, kdy jeho veto už nemohla rozpuštěná Poslanecká sněmovna přehlasovat. Prezident tak daroval hazardu celý rok 2011 bez přísnější regulace. Aniž ho za to kdokoliv, mimo ČSSD, tehdy kritizoval. K vetu prezidenta mlčeli i představitelé TOP 09 Kalousek a Gazdík. Ihned po volbách v roce 2010 ČSSD předložila návrh na regulaci hazardu znovu. V Poslanecké sněmovně i v Senátu pak podpořila návrh, na kterém se shodly napříč všechny politické strany.

 

Důvod pro současné hysterické výkřiky TOP 09 je jiný. Ministr Kalousek a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Gazdík potřebují nutně odvést pozornost od skutečnosti, že nebyli schopni prosadit novelu zákona o rozpočtovém určení daní, kterou už rok slibují starostům malých obcí, aniž by vláda předložila do Poslanecké sněmovny jakýkoliv konkrétní legislativní návrh. Současně potřebují zakrýt fakt, že v novele zákona o DPH snížili podíl obcí na výnosu z této daně, čímž postupují zcela v rozporu s tím, co starostům a samosprávám TOP 09 slibovala před volbami. Místo těchto nesplněných slibů nyní nabízejí obcím alespoň peníze z hazardu. Na úkor budoucího financování sportu.

ČSSD opraví v Senátu zřejmé legislativní a věcné chyby, které se týkají loterijního zákona, trvá přitom na zajištění financování sportu z výnosů hazardu a odložení účinnosti změn v daních až na rok 2015. Tak, aby o nich mohli definitivně rozhodnout občané v příštích volbách do Poslanecké sněmovny.

 

Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD

 

http://www.cssd.cz

Blogy