ČSSD odmítá návrh ministra Brabce na zdražení vody

15. srpna 2016

ČSSD nesouhlasí s návrhem ministra životního prostředí Brabce (ANO) na výrazné zvýšení poplatků za odběr podzemní vody. Boj se suchem nesmí být záminka pro bezdůvodné plošné zvyšování nákladů domácností, které odebírají vodu z veřejných vodovodních sítí a nemohou ovlivnit, zda je v důsledku místních podmínek získávána více z povrchových či podzemních zdrojů. Ministři za ČSSD proto ve vládě nebudou hlasovat pro návrhy, které by vedly ke zvýšení poplatku a tedy zdražení vody pro domácnosti.

Upozorňujeme na to, že v uplynulých letech již došlo k výraznému růstu vodného a stočného mimo jiné v důsledku investic do vodovodních a kanalizačních sítí a nových čistíren odpadních vod a také v důsledku zvýšení DPH u vodného a stočného za pravicových vlád z původních 5% na současných 15%.

MŽP se snaží protlačit prostřednictvím novely zákona o vodách trojnásobné zvýšení poplatků za odběr podzemní vody. Nemůžeme souhlasit s tím, že by lidé měli platit za vodu vyšší poplatky, a to jen proto, že v důsledku jejího neustálého zdražování dochází k omezování její spotřeby a tím i příjmů Státního fondu životního prostředí. ČSSD sdílí kritické stanovisko Svazu měst a obcí, které bylo ke zmíněné novele z dílny MŽP publikováno v uplynulých dnech.

Pokud jde o potřebu regulace objemu čerpání podzemních vod, celkový odběr vody z podzemních zdrojů v ČR v posledních letech trvale klesá a není tedy důvod k drastickému zvyšování poplatku jako vynucenému regulačnímu opatření.

Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD

Blogy