ČSSD odmítá církevní restituce prosazené TOP09 a ODS jako nespravedlivé, předražené a vysoce rizikové pro stát

ČSSD odmítá pravicovou vládou prosazené církevní restituce, protože jsou nespravedlivé, předražené a vysoce rizikové pro stát. Pokud získá ČSSD v říjnových volbách dostatečný mandát od voličů, využije všech svých sil k tomu, aby tuto nespravedlnost napravila. Bude usilovat o výrazné snížení finančních kompenzací státu za nevydaný církevní majetek tak, aby náhrada byla přiměřená a spravedlivá. Nepřipustí vydávání majetku, který církve vlastnily před 25. únorem 1948 a zváží možnost zavedení daňových asignací, jež by v budoucnu mohly být využity i pro financování církví.

Sociální demokracie připomíná, že vláda TOP09 a ODS prosadila církevní restituce silou přes nesouhlas většiny občanů, odborné veřejnosti i opozice.

Finanční kompenzace státu prosazené bývalou pravicovou vládou oceňují majetek církví významně více, než jaké byly náhrady všem ostatním restituentům. Vydáváme zároveň majetek, jehož rozsah nikdo neověřil a v době schválení restitucí neznal. Vydáváme majetek v ekonomicky a sociálně velmi složité době, kdy se vytahují z kapes rodin s dětmi a seniorů desítky miliard korun zdražováním všech životních potřeb (růstem DPH), zmrazením valorizace důchodů a dalšími asociálními a nepromyšlenými pravicovými reformami.

Připomínáme, že církevní restituce zvýší zadlužení státu o 59 mld. Kč (celkový rozsah finančních kompenzací) a zatíží tak budoucí generace.

Blogy