ČSSD nejdříve uspokojí věřitele Z. Altnera, bude tak plnit své závazky a odvrátí hrozbu exekuce ze strany Altnerových věřitelů

14. dubna 2016

Česká strana sociálně demokratická bude nejdříve uspokojovat nároky věřitelů JUDr. Zdeňka Altnera, kteří se ČSSD dosud přihlásili. Strana tak chce zabránit hrozbě exekuce ze strany Altnerových věřitelů a zároveň tak bude plnit i vůči Z. Altnerovi, jak jí uložil soud. Rozsudek odvolacího soudu přiznává Z. Altnerovi částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím a s astronomickou smluvní pokutou téměř 320 milionů korun jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu, s čímž ČSSD zásadně nesouhlasí. Po ohlášení rozsudku se na stranu obrátily asi dvě desítky věřitelů Z. Altnera s částkami v řádech mnoha milionů korun a formou exekučního příkazu požádali o přednostní uspokojení.

„ČSSD přistoupí podle pořadí právní moci jednotlivých exekučních příkazů, které jí byly doručeny ze strany věřitelů JUDr. Zdeňka Altnera, k jejich postupnému placení. Klient – tedy ČSSD – tak bude předcházet případné exekuci ze strany věřitelů pana Altnera a zároveň bude umořovat dluh vůči panu Altnerovi. Strana má povinnost nyní vyčkat na vyrozumění o nabytí právní moci exekučních příkazů a následně bude povinna tyto exekuční příkazy uhradit,“ uvedl mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka. 

„ČSSD se podle nás rovněž důvodně obává, že zaplatí-li panu Altnerovi astronomickou částku přiznanou rozhodnutím odvolacího soudu, se kterým zásadně nesouhlasíme, tyto peníze v případě úspěchu před Nejvyšším soudem již nikdy neuvidí. Nechceme, aby celá částka zmizela kdesi v Panamě nebo jiném daňovém ráji.  ČSSD má díky úvěru zajištěny prostředky pro zaplacení celé soudem nařízené částky, ale chce mít jistotu, že v případě, že se svým dovoláním uspěje u Nejvyššího soudu, bude moci na tyto finanční prostředky dosáhnout. Požádali jsme proto Nejvyšší soud o odklad právní moci, eventuálně vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu a čekáme na jeho rozhodnutí,“ řekl dále Chvojka.

ČSSD toto rozhodnutí učinila po zvážení všech scénářů předložených zastupující advokátní kanceláří Bělina&Partners. Historii celého sporu je možné najít na informačních stránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit.

 

Kontakt pro média:

Jiří Chvojka

jiri.chvojka@extender.cz

602 323 353  

Blogy