ČSSD důrazně varuje Nečasovu vládu před spuštěním důchodové reformy bez prováděcích zákonů

9. října 2012

Stále ještě ministr Drábek v médiích avizoval, že se ministerstvo a vláda připravují na možné spuštění tzv. druhého pilíře v rámci důchodové reformy i bez prováděcích zákonů, i když by to podle jeho slov znamenalo velká rizika. Takový nezodpovědný přístup ze strany členů vlády pokládá ČSSD za politicky a právně zcela nepřijatelný. Vláda je povinna jednat tak, aby občany nevystavovala riziku právních zmatků a chaosu při realizaci reforem a stát riziku možných žalob. Pokud Nečasova vláda reformu zahájí bez prováděcích norem, měla by být nejpozději ze strany příští vlády prozkoumána trestněprávní odpovědnost všech odpovědných představitelů Nečasovy vlády.

ČSSD nepřekvapuje, že takto nezodpovědný přístup volí právě ministr Drábek. Pochybný projekt sKaret byl rovněž zahájen před tím, než byla přijata příslušná legislativa, stejně tak chaotické změny na úřadech práce. Ministr Drábek doslova proslul tím, že pohrdá legislativním procesem a hazarduje s důvěrou občanů ve stát. V žádném případě si však sociální demokraté nepřejí, aby se další obětí ministra Drábka stali občané v rámci nepřipravené důchodové reformy.

ČSSD proto velmi důrazně žádá vládu, aby nespouštěla důchodovou reformu bez přijetí potřebných prováděcích zákonů. Start reformy by měl být zákonem včas odložen až na rok 2015 tak, aby o její realizaci mohli rozhodnout i občané v příštích volbách do Poslanecké sněmovny.

Blogy