B. Sobotka: Vláda schválila strategii hospodářské pomoci strukturálně postiženým regionům

Na dnešním jednání jsme schválili zásadní dokument, který má za cíl obnovit dlouhodobě zanedbané a strukturálně postižené regiony České republiky. Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje obsahuje návrh postupu, jak těmto regionům pomoci zlepšit hospodářskou i sociální situaci. Ty povedou k naplňování jedné z vládních priorit, mezi něž patří snižování sociálních a ekonomických nerovností v zemi. Jsem toho názoru, že ekonomický růst by měli pociťovat všichni obyvatelé České republiky.

b-sobotka_2.jpg

Vedle důkladné analýzy problémů ve třech krajích jde také o ilustrativní výčet opatření, kterými může být Strategický rámec naplňován. Mezi základní kroky má patřit například sanace ekologických škod, zlepšení úrovně a dostupnosti vzdělávání v těchto regionech či využití starých průmyslových podniků a vytváření nových pracovních míst. Konkrétní návrhy unikátního projektu využívajícího zahraničních zkušeností budou rozpracovány v akčním plánu, který vládě Ministerstvo pro místní rozvoj ČR předloží v květnu 2017.

Za tři roky svého působení vláda aktivně pomáhá strukturálně postiženým oblastem, které trpí vyšší nezaměstnaností a nižší životní úrovní než ostatní regiony. K tomuto účelu byla naší vládou v roce 2014 obnovena pozice vládního zmocněnce, který má za úkol koordinovat spolupráci s jednotlivými resorty a řešit problémy s revitalizací krajů. Na vládní úrovni rovněž hraje důležitou roli Agentura pro sociální začleňování, která pomáhá obcím a městům při určení problémů v postižených oblastech.

I vzhledem k tomu, že nesnáze v regionech jsou do značné míry dány historií těžby a těžkého průmyslu, jsme se při přípravě hospodářské restrukturalizace nechali inspirovat zejména německým Porúřím. Po promyšlené proměně se z industriálního a šedého regionu stala atraktivní část Německa s vysokou zaměstnaností a čistým ovzduším.

Věřím, že podobné zlepšení kvality života čeká i lidi v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Je zřejmé, že proměna nenastane ze dne na den. Považuji však za velmi důležité, že se naše vláda odhodlala tento dlouhodobý a potřebný proces nastartovat.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Blogy