4 ekologické priority ČSSD: Stop těžbě břidlicových plynů v ČR, stop kamionům ve městech, dokončení protipovodňových opatření a referendum k prolomení limitů těžby

16. srpna 2012

Sociální demokracie vyzývá ministerstvo životního prostředí, aby okamžitě zastavilo veškeré kroky, které by snad mohly vést k vydání povolení k průzkumu a následné těžbě břidlicových plynů. Proto také ČSSD předložila zákon, který zakazuje těžbu břidlicových plynů na území ČR, a očekává, že tento zákon podpoří strany napříč politickým spektrem.

ČSSD po čtyři roky stojí v čele krajů a navzdory vládní politice škrtů a házení klacků krajům pod nohy dělá maximum pro to, aby zachovala touto politikou ohrožované zdravotnické a sociální služby, udržela v použitelném stavu infrastrukturu a pomohla lidem zmírnit dopady vládní politiky na jejich životy. Nedílnou součástí života krajů je politika životního prostředí. Jako hejtmané se denně pohybujeme v krajích, denně vidíme stav našeho okolí a změny, které je zapotřebí učinit, nebo kterým je naopak potřeba zabránit.  

Takovými změnami jsou například nezodpovědné experimenty, které mohou nevratně poškodit přírodu v kauze těžby břidlicových plynů na Náchodsku a Berounsku. Nejnovější oznámení, že těžaři snad budou moci začít pracovat v Podkrkonoší, v přímém sousedství Krkonošského národního parku či Adršpašských skal, je pro ČSSD neuvěřitelné a zcela nepřijatelné.

Zároveň jsme znepokojeni z nedávno představené aktualizované Státní energetické koncepce a související Surovinové politiky ČR. Tyto dva dokumenty jsou v zásadních oblastech v rozporu a vláda by měla na konci srpna podpořit konečnou podobu i přes nesouhlas mnoha nevládních institucí. Zatímco Státní energetická koncepce zásadně utlumuje uhelnou energetiku s jejími nepříznivými dopady na emise polétavého prachu a skleníkových plynů a nahrazuje ji především jadernými zdroji, Surovinová politika ČR s rozvojem další těžby uhlí otevřeně počítá. S tím nesouhlasíme. Prolomení stávajících těžebních limitů hnědého uhlí podpoříme pouze pod podmínkou, že v daných dotčených lokalitách proběhnou referenda o této věci a lidé se v nich vyjádří pro prolomení. Jinak prolomení limitů odmítáme a chceme důsledně dodržovat princip přednostního odtěžování již otevřených ložisek a podpoříme možnost „znovu vytěžení“ výsypek. Požadujeme alternativní řešení, které bude respektovat postoje dotčených obcí, samospráv a krajů k této problematice.

Deset let uplynulo od katastrofálních povodní v roce 2002 a jednou z důležitých činností v krajích se stala výstavba a podpora protipovodňových opatření. Práce v tomto směru nadále pokračují, jelikož ne všechny obce jsou dnes již chráněny proti velké vodě. Nadále se budeme maximálně podílet na realizaci vhodných a účinných protipovodňových opatření – dodržování správné manipulace na vodních dílech, zvyšování retence (Rožmberk a Lipno), budování suchých poldrů.

Jakožto hejtman Jihočeského kraje vítám, že severočeský krajský úřad rozhodl o pokračování dostavby D8. Věřím, že to bude precedentní rozhodnutí i pro další stavby, např. spojení Brna s Vídní. Krajské reprezentace ČSSD budou jednoznačně podporovat takové uspořádání dopravní infrastruktury, které vyžene tranzitní dopravu z měst na obchvaty, budeme spolupracovat na zavedení mýtného systému na krajských komunikacích (vzor Dolní Rakousko a jejich zákaz) a podporujeme systém vážení kamionů. A konečně, více využívat pro nákladní přepravu vodní toky, ale ne nesmyslnými a do očí bijícími projekty jako na jihu Čech splavnění Vltavy, které je typickou ukázkou mrhání evropskými penězi.

Politika ČSSD v oblasti životního prostředí není a nebude ani extrémní po vzoru ODS, ani experimentální po vzoru Strany zelených. Politika ČSSD je politikou pro lidi se zdravým rozumem, kteří chtějí své životní prostředí chránit, aby v něm mohli bezpečně žít.

 

Blogy